Aseri Kommunaal OÜ


Kordoni 12, Aseri, Lääne-Virumaa 43401
http://viru-nigula.ee/aseri-kommunaal
kommunaal@aseri.ee
Juhataja: Svetlana Filonik, tel 335 1580, 5342 3397

100% Viru-Nigula valla omaosalusega

Vastuvõtuaeg: esmaspäevast-reedeni kell 8.00-17.00, lõuna kell 12.00-13.00
 

OÜ ASERI KOMMUNAAL PÕHIKIRI

 põhikiri
 volikogu otsus
 

 

 

Projektid


 Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt
 Aseri kaugkütte peatrassi ehituse projekt
 

 

 

Veemõõturi näit

Saada oma vee näit aadresil nait@aseri.ee

Näidis:

Omanik:
Eesnimi __________________________
Perekonnanimi ____________________

Aadress:
Tänav ____________________________
Maja nr __________________________
Korteri nr _______________________

Periood:
Kuu ____________________________
Aasta __________________________

Veemõõturinäit ___________________
 

 

 

Blanketid

Aseri valla ühisveevärk ja kanalisatsioon

 Liitumisleping
 Liitumistaotlus
 Liitumistingimused
 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping
 Soojusmüügileping
 Soojuse müügi tüüptingimused
 Võrguvee kvalitatiivse reguleerimise temperatuurigraafik 2012/2013 talveperioodil
 Võrguvee kvalitatiivse reguleerimise temperatuurigraafik 2013/2014 talveperioodil
 

 

 

Aastaaruanded

 Majandusaasta aruanne 2017
 Majandusaasta aruanne 2016
 Majandusaasta aruanne 2015
 Majandusaasta aruanne 2014
 Majandusaasta aruanne 2013
 Majandusaasta aruanne 2012
 Majandusaasta aruanne 2011
 
 

 

 

Soojuse müügihinnad

Konkurentsiametiga kooskõlastatud Aseri kaugküttepiirkonna soojuse piirhind alates 16.08.2018 on 58,14 €/MWh (käibemaksuta)
http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18308
 
Soojuse müügihinnad 2018/2019 kütteperioodil:
 
Detsember 2018 – 66,11 €/MWh (käibemaksuta) (otsus)
November 2018 – 60,53 €/MWh (käibemaksuta) (otsus)
Oktoober 2018 – 58,14 €/MWh (käibemaksuta) (otsus)

 

 

 

Joogivesi

Joogivesi tarbijale
Terviseameti kodulehekülg
http://vtiav.sm.ee

Joogivee kvaliteet ühisveevärkides:
Aseri aleviku veevärk
Rannu küla veevärk
OÜ Aseri Kommunaali teenenduspiirkonnas hinnad:
Joogivesi - 1,20 €/m3 (koos käibemaksuga)
Heitvee ärajuhtimisteenus - 1,80 €/m3 (koos käibemaksuga)