Aseri Kommunaal OÜ


Kordoni 12, Aseri, Lääne-Virumaa 43401
http://viru-nigula.ee/aseri-kommunaal
kommunaal@aseri.ee
Juhataja: Svetlana Filonik, tel 335 1580, 5342 3397

100% Viru-Nigula valla omaosalusega

Vastuvõtuaeg: esmaspäevast-reedeni kell 8.00-17.00, lõuna kell 12.00-13.00
 

OÜ ASERI KOMMUNAAL PÕHIKIRI

 põhikiri
 volikogu otsus
 

 

 

Projektid


 Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt
 Aseri kaugkütte peatrassi ehituse projekt
 

 

 

Veemõõturi näit

Saada oma vee näit aadresil nait@aseri.ee

Näidis:

Omanik:
Eesnimi __________________________
Perekonnanimi ____________________

Aadress:
Tänav ____________________________
Maja nr __________________________
Korteri nr _______________________

Periood:
Kuu ____________________________
Aasta __________________________

Veemõõturinäit ___________________
 

 

 

Blanketid

Aseri valla ühisveevärk ja kanalisatsioon

 Liitumisleping
 Liitumistaotlus
 Liitumistingimused
 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping
 Soojusmüügileping
 Soojuse müügi tüüptingimused
 Võrguvee kvalitatiivse reguleerimise temperatuurigraafik 2012/2013 talveperioodil
 Võrguvee kvalitatiivse reguleerimise temperatuurigraafik 2013/2014 talveperioodil
 

 

Aastaaruanded

 

 

Soojuse müügihinnad

Konkurentsiametiga kooskõlastatud Aseri kaugküttepiirkonna soojuse piirhind alates 16.08.2018 on 58,14 €/MWh (käibemaksuta)
http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18308
 
Soojuse müügihinnad 2018/2019 kütteperioodil:
 
Detsember 2018 – 66,11 €/MWh (käibemaksuta) (otsus)
November 2018 – 60,53 €/MWh (käibemaksuta) (otsus)
Oktoober 2018 – 58,14 €/MWh (käibemaksuta) (otsus)

 

 

Joogivesi

Joogivesi tarbijale
Terviseameti kodulehekülg
http://vtiav.sm.ee

Joogivee kvaliteet ühisveevärkides:
Aseri aleviku veevärk
Rannu küla veevärk
OÜ Aseri Kommunaali teenenduspiirkonnas hinnad:
Joogivesi - 1,20 €/m3 (koos käibemaksuga)
Heitvee ärajuhtimisteenus - 1,80 €/m3 (koos käibemaksuga)