Statistika

Rahvaarv: 5696 (seisuga 31.08.2020)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2910)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1