Statistika

Rahvaarv: 5856 (seisuga 30.06.2019)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (3050)
Koole: 3
Lasteaedu: 3
Külasid: 43
Huvikoole: 2