Statistika

Rahvaarv: 5573 (seisuga 01.06.2024)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2784)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1