Statistika

Rahvaarv: 5923 (seisuga 01.01.2019)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (3058)
Koole: 3
Lasteaedu: 3
Külasid: 43
Huvikoole: 2