Statistika

Rahvaarv: 5643 (seisuga 01.10.2021)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2874)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1