Statistika

Rahvaarv: 5709 (seisuga 01.08.2022)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2835)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1