Võidu tn suletakse Selja tee ja Kasemäe tn vahelisel alal alates 1. aprillist kuni 30. septembrini 2019 või kuni Võidu tn rekonstrueerimistööde lõpuni. Ümbersõit korraldatakse Jaama tn kaudu ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega.
Võidu tänava ajutine sulgemine liikluseks (korraldus nr 59)
Võidu tänava ajutise sulgemise skeem (lisa korralduse nr 59 juurde)

Lasteaiatasudest

26.06.2019

Avalikkuses on arutletud lasteaedade kohatasude suuruste üle ning kuulda on olnud kriitikat, et omavalitsused võtavad peredelt liiga suurt tasu lasteaedade ülalpidamiseks ega arvesta piisavalt perede majandusliku olukorraga. Seetõttu analüüsis rah...  Loe edasi »