Statistika

Rahvaarv: 5720 (seisuga 01.01.2023)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2850)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1