Aseri Kommunaal OÜ


Kordoni 12, Aseri, Lääne-Virumaa 43401
http://viru-nigula.ee/aseri-kommunaal
kommunaal@aseri.ee
Juhataja: Svetlana Filonik, tel 335 1580, 5342 3397

100% Viru-Nigula valla omaosalusega

Vastuvõtuaeg: esmaspäevast-reedeni kell 8.00-17.00, lõuna kell 12.00-13.00
Aseri ja Viru-Nigula alevikus ning Pada küla piirkonnas hakkab veevarustusele ja reoveeärajuhtimisele kehtima uus hinnakiri


Vee-ettevõtja OÜ Aseri Kommunaal teatab, et alates 1. septembrist 2020 on OÜ Aseri Kommunaal tegevuspiirkonnas kehtestatud (Viru-Nigula Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldus nr 98 „OÜ Aseri Kommunaal veeteenuse hinna kooskõlastamine") uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad:

  • Viru-Nigula alevik  - veevarustus koos käibemaksuga 2.40 €/m³, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus koos käibemaksuga 1,98 €/m³;
  • Pada küla piirkond - veevarustus koos käibemaksuga 2.40 €/m³;
  • Aseri alevik - veevarustus koos käibemaksuga 1.50 €/m³, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus koos käibemaksuga 2.10 €/m³.

Lisainfo:
Svetlana Filonik
juhataja

OÜ Aseri Kommunaal
tel +372 5342 3397
e-post kommunaal@aseri.ee

 

OÜ ASERI KOMMUNAAL PÕHIKIRI

 põhikiri
 volikogu otsus

 

 

Veemõõturi näit

Saada oma vee näit aadresil nait@aseri.ee

Näidis:

Omanik:
Eesnimi __________________________
Perekonnanimi ____________________

Aadress:
Tänav ____________________________
Maja nr __________________________
Korteri nr _______________________

Periood:
Kuu ____________________________
Aasta __________________________

Veemõõturinäit ___________________

 

 

Blanketid

Aseri valla ühisveevärk ja kanalisatsioon

 Liitumisleping
 Liitumistaotlus
 Liitumistingimused
 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping

 

 

Aastaaruanded

 

Joogivesi

Joogivesi tarbijale
Terviseameti kodulehekülg
http://vtiav.sm.ee

Joogivee kvaliteet ühisveevärkides:
Aseri aleviku veevärk
Rannu küla veevärk
OÜ Aseri Kommunaali teeninduspiirkondade hinnad