Aseri Kommunaal OÜ


Kordoni 12, Aseri, Lääne-Virumaa 43401
http://viru-nigula.ee/aseri-kommunaal
kommunaal@viru-nigula.ee
Juhataja: Svetlana Filonik, tel 335 1580, 5342 3397

100% Viru-Nigula valla omaosalusega

Vastuvõtuaeg: esmaspäevast-reedeni kell 8.00-17.00, lõuna kell 12.00-13.00
 Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.

Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtetele.

Sellest tulenevalt muutuvad alates 01.01.2024 Aseri Kommunaal OÜ käibemaksuga maksustatud teenuste ja materjalide hinnad käibemaksumäära tõusu võrra.

- veevarustus koos käibemaksuga 2,44 €/m³,
- reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus koos käibemaksuga 2,71 €/m³;
 Aseri ja Viru-Nigula alevikus ning Pada küla piirkonnas hakkab veevarustusele ja reoveeärajuhtimisele kehtima uus hinnakiri

Vee-ettevõtja OÜ Aseri Kommunaal teatab, et alates 1. veebruarist 2023.a. on OÜ Aseri Kommunaal tegevuspiirkonnas kehtestatud (Konkurentsiameti 19.12.2022 nr.9-3/2022-053 „OÜ Aseri Kommunaal veeteenuse hinna kooskõlastamine") uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad:

- veevarustus koos käibemaksuga 2,40 €/m³,
- reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus koos käibemaksuga 2,66 €/m³;

Lisainfo:
Svetlana Filonik
juhataja

OÜ Aseri Kommunaal
tel +372 5342 3397
e-post svetlana.filonik@viru-nigula.ee

 

OÜ ASERI KOMMUNAAL PÕHIKIRI

 põhikiri
 volikogu otsus

 

 

Veemõõturi näit

Saada oma vee näit aadresil kommunaal@viru-nigula.ee

Näidis:

Omanik:
Eesnimi __________________________
Perekonnanimi ____________________

Aadress:
Tänav ____________________________
Maja nr __________________________
Korteri nr _______________________

Periood:
Kuu ____________________________
Aasta __________________________

Veemõõturinäit ___________________

 

 

Blanketid

Aseri valla ühisveevärk ja kanalisatsioon

 Liitumisleping
 Liitumistaotlus
 Liitumistingimused
 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping

 

 

Aastaaruanded

 

Joogivesi

Joogivesi tarbijale
Terviseameti kodulehekülg
http://vtiav.sm.ee

Joogivee kvaliteet ühisveevärkides:
Aseri aleviku veevärk
Rannu küla veevärk
OÜ Aseri Kommunaali teeninduspiirkondade hinnad