Hanked 2020

Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldus

Riigihangete registris viitenumber 229667
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldusteenuseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9. detsember 2020 kell 10.00.

Kahe traktori ja vajalike lisaseadmete kasutusrent

  Riigihangete registris viitenumber 229821
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke kahe traktori kasutusrenti võtmiseks.  
Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 2. detsember 2020 kell 10.00.

 

Viru-Nigula valla Aseri aleviku Kordoni tänava(lõigu) rekonstrueerimistööd

  Riigihangete registris viitenumber 227534
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Aseri aleviku Kordoni tänava(lõigu) rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks.  
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20. oktoober 2020 kell 10.00.

Viru-Nigula valla Viru-Nigula aleviku Uue tänava rekonstrueerimistööd

  Riigihangete registris viitenumber 227756
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigula alevikus uue tänava rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20. oktoober 2020 kell 10.00.

Kunda leinamaja rekonstrueerimistööde II etapp

Täiendatud! Hankemenetluse korrast jäi ekslikult välja nõue pakkujale, mis puudutab netokäivet ning see parandus on sisseviidud korras punkti 3.9. 

Lisaks on hankija avastanud ilmse eksituse hankemenetluse korra punktis 8.2, kus õigeks loetakse allkirjastatud lepingu tagastamise tähtajaks 3 (kolm) tööpäeva. 

Kutsume Teid osalema Viru-Nigula vallavalitsuse korraldatavas hankes Kunda leinamaja rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks. Pakkumised palun saata vallavalitsus@viru-nigula.ee. Hankekord, tehnline kirjeldus ja muu vajalik on manuse all. 

NB! Pakkumuse saab esitada vaid juhul, kui pakkuja on osalenud 30. septembril kell 13.00 objektiga tutvumisel (kohalolek fikseeritakse allkirjaga). 

Pakkumuste tähtaeg: 5.10.2020 kell 14:00

 

E-kirja pealkirjaks „Leinamaja II etapp".

 

Hankemenetluse kord (parandusega)

Tehniline kirjeldus

Projektdokumentatsioon

Pakkumuse maksumuse tabel

 

Viru-Nigula valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitus II

 Riigihangete registris viitenumber 225752
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigula valla avalikult kasutatavate teede pindamiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 6. august 2020 kell 9:00.

Kahe sõiduki rentimine

  Riigihangete registris viitenumber 223202
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke kahe sõiduki rentimiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26. mai 2020 kell 09:00.

Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu teostamine

 Riigihangete registris viitenumber 221419
Viru-Nigula vallavalitsus on avaldanud riigihanke väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses liikuvusuringu teostaja leidmiseks. Tegemist on järjekordse hankega liikuvuuuringu teostaja leidmiseks ning seekord rakendame riigihangete seaduse § 125 lg 3 võimalust esitada võimalikule partnerile ettepanek pakkumuse esitamiseks. hankemenetlus toimub riigihangete registris.  
 

Kantseleitarvete ostmine Viru-Nigula vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele

 Riigihangete registris viitenumber 221272
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigula vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele kantseleitarvete ostmiseks (raamleping 36 kuuks). 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26. mai 2020 kell 11:00.

Viru-Nigula valla kergliiklusteede projekteerimine II etapp

 Riigihangete registris viitenumber 221361
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigul valla kergliiklusteede projekteerimiseks (II etapp). 
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. mai 2020 kell 11:00.

Kunda leinamaja rekonstrueerimistööde I etapp

 Riigihangete registris viitenumber 222548
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kunda leinamaja rekonstrueermistöödeks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 6. mai 2020 kell 10:00.

Viru-Nigula valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitus

 

 Riigihangete registris viitenumber 221862
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke valla teede tolmuvabade katete ehituseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24. aprill 2020 kell 12:00.

Muruniiduki ostmine

Kutsume Teid osalema Viru-Nigula vallavalitsuse korraldatavas hankes Viru-Nigula vallavalitsusele muruniiduki ostmiseks. Pakkumised palun saata vallavalitsus@viru-nigula.ee. Hanketeade ja tehnline kirjeldus on manuse all. 

Pakkumuste tähtaeg: 13.04.2020 kell 13:00

 

E-kirja pealkirjaks „Muruniiduk".

 

Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

 Riigihangete registris viitenumber 221438
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke valla kergliiklusteede nelja erineva teelõigu ehitusprojekti koostamiseks. 
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 8. aprill 2020 kell 10:00.

Kahe tarbesõiduki rentimine

 Riigihangete registris viitenumber 220906
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke kahe tarbesõiduki, millel on minimaalselt 6 istekohta ja veokast, rentimiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31. märts 2020 kell 11:00.

Koristusvahendite ja hügieenitarvete soetamine

 Riigihangete registris viitenumber 220355
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke koristusvahendite ja hügieenitarvete ostmiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 6. märts 2020 kell 11:00.

Korduv! Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu teostamine 

 Riigihangete registris viitenumber 219961
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke liikuvusuuringu teostaja leidmiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 4. märts 2020 kell 11:00.

Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

 Riigihangete registris viitenumber 219328
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke valla kergliiklusteede nelja erineva teelõigu ehitusprojekti koostamiseks. 
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 4. märts 2020 kell 10:00.

Viru-Nigula valla kergliiklusteede projekteerimine

 Riigihangete registris viitenumber 218391
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke valla kergliiklusteede nelja erineva teelõigu ehitusprojekti koostamiseks. 
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 5. veebruar 2020 kell 11:00.

Elektrienergia ostmine raamlepingu alusel perioodiks 2020-2022

 Riigihangete registris viitenumber 211654
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke elektrienergia ostmiseks, hankelepingu kestvuseks 36 kuud. 
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 3. veebruar 2020 kell 15:00.

Mootorkütuse ostmine 2020-2021

 Riigihangete registris viitenumber 216462
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke mootorkütuse ostmiseks. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30. jaanuar 2020 kell 11:00.

Viru-Nigula valla koolides õpikeskkonna ja -vahendite soetamine hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks (IT- vahendid ja korktahvel)

 Riigihangete registris viitenumber 218464
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga soetada õpikeskkonna ja -vahendid hariduslike erivajadustega laste integreerimiseks Kunda Ühisgümnaasiumis ja Vasta Koolis. 
Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28. jaanuar 2020 kell 9:00.

Viru-Nigula valla hallatavate objektidele ventilatsioonisüsteemide tehnohooldustööde tellimine

 Riigihangete registris viitenumber 218204

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke, mille eesmärk on Viru-Nigula valla hallatavatele objektidele ventilatsioonisüsteemide tehnohooldustööde tellimine.

Hange on avaldatud ja lihthankemenetlus toimub riigihangete registris:

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23. jaanuar 2020 kell 11:00.

 

Korduv! Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu teostamine

 Riigihangete registris viitenumber 217203
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga leida uurimistöö ehk liikuvusuuringu teostaja, liikuvusuuringu peamiseks ülesandeks on sisendite andmine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele
Hange on avaldatud ja avatud hankemenetlus toimub riigihangete registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21. jaanuar 2020 kell 11:00.