Kunda jõgi

Paisude omanike ja valla visioon Kunda jõe paisudest

Kunda tsemendivabriku hüdroelektrijaama hoone, tamm ja algne turbiin koos ülekandemehhanismiga on 1893. aastal rajatud esimene vee jõul töötav hüdroelektrijaam kogu Baltikumis. 19. sajandi lõpul rajatud hüdroelektrijaama kompleks kui omaaegne tehnika suursaavutus kogu Baltikumis on väärtuslik eelkõige tehnikaajaloo seisukohast. Praegu on ajalooline hüdroelektrijaam tunnistatud arhitektuurimälestiseks – Kunda tsemendivabriku hüdroelektrijaama hoone, tamm ja algne turbiin koos ülekandemehhanismiga (mälestise reg nr 28726) ning sellele on kehtestatud kaitsevöönd. MuKS kohaselt tuleb mälestise kaitsevööndis lisaks selle vaadeldavusele säilitada mälestise ja seda ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike struktuurielementide ruumiline kontekst (§ 25 lg2). Kultuuriväärtuslik kontekst on mälestise juures ajalooliselt kujunenud ja säilinud ümbrus (lisaks tammirajatisele ja elektrijaamale paisjärv).

Valla- ja paisude omanike nägemusel võiks lahendada erinevate osapoolte probleemid archimedese kalakruvi. Archimedese kruvi generaatoreid on hakatud laialdaselt kasutusele võtma väikse kõrguskasvuga paisudel üle Euroopa. Tegemist on lahendusega, mis võimaldab paisude omanikel toota hüdroenergiat ning samamoodi tagada rändel olevatele kaladele liikumise võimalus vastavalt kaladele soovitud suunas. Archimedese kruvi kompaktsuse tõttu on võimalik kasutada lahendusi, mis sobivad muinsuskaitsealustele objektidele. Kruvilahenduse vastu on Eestis huvi suur. Ainuüksi Kunda jõel oleks võimalik kasutada lahendust neljal paisul ja seda on ka paisude omanikud soovinud. Jätkusuutliku arengu saab inimkond tagada ainult siis, kui on olemas inimesed teadmisetega, kes loovad lahendusi, mis soosivad säästvat arengut. Eesti lähenemine on olnud aastakümneid olemasoleva ressursi lammutamine. Raisatakse miljoneid eurosid, et lammutada toimivaid hüdrotehnilisi rajatisi, mis omakorda ei ole kooskõlas Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärkidega. Kuigi keskkonnaminister on oma sõnavõttudes rõhutanud, et iga kilovatt-tund, mis on toodetud taastuvenergiast on oluline. Viru-Nigula vald, ettevõtjad, Eesti Veeühing on korduvalt palunud ministeeriumil vaadata avatud silmadega maailmas ringi ning võtta õppust arenenud riikide kogemusest antud valdkonnas.

Archimedese kruvi visualiseering Kunda ajaloolisele paisule

Muinsuskaitseameti seisukoht:

Viru-Nigula Vallavalitsuse seisukoht:

Protsessiskeem:

Kruvikalapääs koosneb:
  • veehoidla tasapinna kontrollsüsteem
  • võre
  • veevoolu sulgemise süsteem
  • laskumise kruvi
  • tõusva rände peibutusvoolu süsteem
  • tõusukruvi
  • seiresõlm
  • liigvee kontrollimise süsteem
Lisainfo:


Tõusukruvi kambrite mõõdud ja mahtuvus: