2.12.21

Aseri alevikus, Rannu külas ja Viru-Nigula alevikus täiendavate valgustuspunktide ehitustööd

Hanketeade

 

Viru-Nigula vallavalitsus teeb teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankes sätestatud tingimustele.

1) Lepingu esemeks on Aseri alevikus, Rannu külas ja Viru-Nigula alevikus täiendavate tänavavalgustuspunktide rajamise ehitustööd vastavalt hanke töökirjeldusele ja joonistele.

2) Nõuded pakkumusele ja pakkuja kvalifikatsioonile - sätestatud dokumendid Hankemenetluse kord.

3) Pakkumuse esitamise tähtaeg - 09.12.2021 kell 12.00

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee.

E-kirja pealkirjaks tuleb märkida "Pakkumus – Aseri, Rannu ja Viru-Nigula TV ehitustööd".

4) Hankija kontaktisik - Raido Tetto, tel 5032591, raido.tetto@viru-nigula.ee.

5) Tööde teostamise aeg - 13.12.2021 - 28.02.2022 (31.05.2022).

6) Juhised pakkumuse koostamiseks - sätestatud dokumendis Hankemenetluse kord.

NB! Pakkumus tuleb esitada Hankija poolt etteantud maksumuse vormil.

7) Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine - sätestatud dokumendi Hankemenetluse kord punktis 6.

 

 

Viru-Nigula kultuurikeskuse hoonete remonttööd

 

Kutsume Teid osalema Viru-Nigula vallavalitsuse korraldatavas hankes Viru-Nigula kultuurikeskuse hoone remonttööde teostaja leidmiseks. Digitaalselt allkirjastatud pakkumised palun saata aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. Hankekord, tehniline kirjeldus ja muu vajalik on manustena all.
Pakkumuste tähtaeg: 26.11.2021 kell 12:00
E-kirja pealkirjaks „Viru-Nigula kultuurikeskuse hoonete remonttööde pakkumus".

Lumetõrje teostamine Viru-Nigula valla hajaasustuse piirkonnas 2021-2024

Riigihangete registris viitenumber 242432
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke lumetõrje teostamiseks Viru-Nigula valla hajaasustuse piirkonnas aastatel 2021-2024.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. november kell 11.00.

Kunda linnas Kalmistu tee tänavavalgustuse ehitustööd

Kutsume Teid osalema Viru-Nigula vallavalitsuse korraldatavas hankes Kunda linnas Kalmistu tee tänavavalgustuse ehitustööde teostaja leidmiseks. Digitaalselt allkirjastatud pakkumised palun saata aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. Hankekord, tehniline kirjeldus ja muu vajalik on manustena all.

Pakkumuste tähtaeg: 22.09.2021 kell 15:00

E-kirja pealkirjaks „Kalmistu tee tänavavalgustuse pakkumus".

Kunda linnas Kalmistu tee kergliiklustee ehitustööde tellimine

Riigihangete registris viitenumber 239510
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kunda linnas Kalmistu tee kergliiklustee ehitustöödeks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. august kell 11.00.

Tänavahooldustraktori kasutusrent

Riigihangete registris viitenumber 238754
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke keskliigendiga tänavahooldustraktori ja lisaseadmete soetamiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. juuli kell 11.00.

Ratastraktori ja lisaseadmete kasutusrent

Riigihangete registris viitenumber 238411
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke ratastraktori ja lisaseadmete soetamiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. juuli kell 11.00.

Viru-Nigula valla õpilastransport 2021-2024

Riigihangete registris viitenumber 236490
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke õpilastranspordi teenuse hankimiseks aastatel 2021-2024.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. juuli kell 11.00.

Kunda Staadioni tn 5 hoone lammutamine

Riigihangete registris viitenumber 235871
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kunda linnas asuva hoone Staadioni 5 lammutamiseks ja maa-ala korrastamiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. mai kell 11.00.

Kahe sõiduauto rentimine

Riigihangete registris viitenumber 234256
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke kahe sõiduauto rentimiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. märts 2021 kell 11.00.

Kunda linna lasteaia Kelluke hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks

Riigihangete registris viitenumber 229680
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldusteenuseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. märts 2021 kell 11.00.

Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Riigihangete registris viitenumber 230120
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigula valla kolme asustusüksuse tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2021 kell 11.00.