Kunda linna lasteaia Kelluke hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks

Riigihangete registris viitenumber 229680
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldusteenuseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. märts 2021 kell 11.00.

Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Riigihangete registris viitenumber 230120
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigula valla kolme asustusüksuse tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2021 kell 11.00.