Hanked 2018

Hankeplaan 2018  

 

Omanikujärelevalve teenuse tellimine Aseri kooli rekonstrueerimis-ehitustöödele

Viru-Nigula vallavalitsus (edaspidi MKM) korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke omanikujärelevalve teenuse tellimiseks Aseri kooli rekonstrueerimis-ehitustöödele. Hankeleping sõlmitakse 10 kuuks (1.08.2018-31.05.2019).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. juuli 2018. a kell 11.00 e-mailile: vallavalitsus@viru-nigula.ee.

Lisainfo:
Raido Tetto
Majandusvaldkonna juht
raido.tetto@viru-nigula.ee
Viru-Nigula vallavalitsus

 

Hanke alusdokument Aseri kooli OJV
LISA 1 Netokäive ja kutsealane pädevus
LISA 2 Pakkumuse maksumuse esildis
LISA 3 Vastutava spetsialisti CV
LISA 4 Tehniline kirjeldus
LISA 5 Käsundusleping omanikujärelvalve  teostamiseks

 

Hanketeade Kalda tänav

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke menetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtulepingus, mis hõlmab Kunda linna Kalda tänava teekatte renoveerimist ja teetruubi väljaehitamist.

Hanke nimetus: „Kunda linna tänavate ja teekatete remont – Kalda tänav (koos teetruubi vahetusega)", eRHR viitenumber 198993.

Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete e-registris (eRHR): www.riigihanked.riik.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13. juuli 2018. a kell 11.00.

Hankija: Viru-Nigula vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete e-registrist. Kontaktisikud küsimuste korral: Raido Tetto, tel +372 325 5968, +372 503 2591; e-post raido.tetto@viru-nigula.ee; Lembit Talli, tel +372 517 9729; e-post: tendernova@gmail.com.

 

Hanketeade Koidu tänav

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud lihthankemenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtulepingus, mis hõlmab Kunda linna Koidu tänava teekatte renoveerimist.

Hanke nimetus: „Kunda linna tänavate ja teekatete remont – Koidu tänav", eRHR viitenumber 199035.

Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete e-registris (eRHR): www.riigihanked.riik.ee .

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13. juuli 2018. a kell 11.00.

Hankija: Viru-Nigula vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete e-registrist. Kontaktisikud küsimuste korral: Raido Tetto, tel +372 325 5968, +372 5032591; e-post raido.tetto@viru-nigula.ee; Lembit Talli, tel +372 517 9729; e-post: tendernova@gmail.com.

Hanketeade Võidu tänav

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud lihthankemenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtulepingus, mis hõlmab Kunda linna Võidu tänava teekatte renoveerimist.

Hanke nimetus: „Kunda linna tänavate ja teekatete remont – Võidu tänav", eRHR viitenumber 198994.

Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registri e-keskkonnas www.riigihanked.riik.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13. juuli 2018. a kell 11.00.

Hankija: Viru-Nigula vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete e-registrist. Kontaktisikud küsimuste korral: Raido Tetto, tel. +372 325 5968, +372 503 2591; e-post raido.tetto@viru-nigula.ee; Lembit Talli, tel +372 517 9729; e-post: tendernova@gmail.com.

Hanketeade

Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtulepingus, mis hõlmab Kunda linna Jaama tänava teekatte renoveerimist ja osalise ulatusega jalgtee väljaehitamist.

Hanke nimetus: „Kunda linna tänavate ja teekatete remont – Jaama tänav", eRHR reg nr 198247.

Hankemenetlus: Avatud hankemenetlus. Hankemenetlus toimub e-riigihangete keskkonnas riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee). 

Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud riigihangete registris.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13. juuli 2018. a kell 11.00.

Hankija: Viru-Nigula vallavalitsus.

Huvitatud isikutel on hankedokumente võimalik alla laadida riigihangete registri e-keskkonnast. Kontaktisikud küsimuste korral: Raido Tetto, tel. +372 325 968, +372 503 2591; e-post raido.tetto@viru-nigula.ee; Lembit Talli, tel +372 517 9729; e-post: tendernova@gmail.com.

 

Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude koostamine

Viru-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude koostamise konsulteerimiseks.

Töö teostamise koht: Viru-Nigula vald keskusega Kunda linnas.

Töö kirjeldus on lisatud lähteülesandes.
Teenuse osutamise periood: märts-september 2018.
Eelnõude valmimise plaanitav aeg: 1. august 2018, lõplik kinnitamine volikogus hiljemalt 15. oktoobril 2018.

Maksetingimused: teenuse eest tasumine toimub eduka pakkujaga lepingu sõlmimisel kokku lepitud tööde teostamise- ja maksegraafiku alusel, ettemaksu ei tehta.

Pakkumus vormistada eesti keeles, selle rahaühikuks on euro.
Pakkumuse sisu ja hindamiskriteeriumid on toodud lisatud lähteülesandes.

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2018 kell 14.00.

 

Pakkumused saata e-posti aadressile: vallavalitsus@viru-nigula.ee.
E-kirja teemaks märkida: „Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude koostamine".

 

Täiendav informatsioon:
Eve Ojala-Bakradze, tel 325 5963, e-post eve.ojala-bakradze@viru-nigula.ee.

08.02.2018_arengukava_lähteülesanne.pdf