Viru-Nigula valla eelarve ja majandusaasta

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

 

Eelarve

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Viru-Nigula valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

 

Majandusaasta aruanded

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus nõuetekohase majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.