Viru-Nigula valla eelarve ja majandusaasta

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

 

Eelarve ja majandusaasta aruanne

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Viru-Nigula valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus nõuetekohase majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

Viru-Nigula valla 2016.aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud Viru-Nigula Vallavolikogu 05.06.2017.a otsusega nr 11.

Viru-Nigula valla 2015.aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud Viru-Nigula Vallavolikogu 26.05.2016.a otsusega nr 12.

Viru-Nigula valla 2017.aasta elarve on vastu võetud Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2017.a määruega nr 3. Eelarve on kätte saadav siit.

Viru-Nigula valla 2016.aasta eelarve on vastu võetud Viru-Nigula Vallavolikogu 24.03.2016.a määrusega nr 6.

Eelarvekomisjoni protokoll 19.02.2016

Sotsiaalkomisjoni protokoll 11.02.2016

Viru-Nigula valla 2016.a eelarve aruanded on kätte saadavad siit.

Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve on vastu võetud Viru-Nigula Vallavolikogu 26.03.2015. a määrusega nr 3.

Eelnevate aastate eelarved: