Viru-Nigula Hariduse Selts

 

Asukoht: Kirikaia 2 Viru-Nigula alevik,
                 44001 Viru-Nigula vald,
                 Lääne-Virumaa,

Tel 5098265

Asutatud 30. juunil 2003.
Liikmeid 26
Seltsi juhatus: Pille Kajar, Kaja Sander, Ülle Viller, Hiie Kivilo, Tiina Lauri

Liikmed: Liikmete nimekiri

 

Viru-Nigula Hariduse Seltsi põhikiri

Viru-Nigula Hariduse Seltsi arengukava 2014-2019

 

Eetilised põhimõtted
Viru-Nigula Hariduse Selts  järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Üldine eesmärk on läbi omaalgatuse ja vabatahtliku tegevuse kaasata elanikke kohalikku elukeskkonda, tervist, haridust ja kultuuri väärtustama ning arendama.

Ülevaade senisest tegevusest:
    • Ruumide rekonstrueerimine ja sisustuse hankimine
-  rekonstrueerinud ruumid vanas apteegis,  
-  restaureeritud kohaliku koduloomuuseumi fassaad
-  soetatud esitlustehnika, konverentsi- ja välimööbel ning noortetoa sisustus rahvamajas.

    • Kohaliku (kultuuri)ajaloo jäädvustamine erinevate vahenditega.
-  välja on antud mustrivihik „Viru-Nigula naise rahvariided" ja 3 kodulooraamatut: „Sild koduni", „Omane ja armas" ning „Võõra võimu aastad" koos mälestustevihikuga „Kolhoosiaeg Viru-Nigula mail"
-  valmistatud 2 DVD-d Viru-Nigula kihelkonna ajaloost ja II Maailmasõja mälestustest  
-   inventeeritud arheoloogiaobjekte, kaardistatud muinaspõllud Kutsalas,
- koostatud orienteerumis- ja huvikaart Padaoru maastikukaitseala pärandkultuuriobjektidega

    • Loodusretked, hoogtööpäevad, mitmesugused kokkutulekud koos toetavate tegevustega
-    stendide valmistamine ja  näituste koostamine,
-   Pada mõisa aida avamise korraldamine koos pargitalgute ja orienteerumisega

    •  Koolitused ja õppereisid
-  käsitöö, etiketi-, esitluste ja filmide valmistamise koolitused
-  suhtlemiskoolitused noortele ja täiskasvanutele,
-   koolitused ajalooliste metsa- ja puidukäsitöö võtetest, pilliroo kasutusvõimalustest
-   hõimurahvaste kultuuri tutvustamise sari,
-  reisid Saaremaale, Peipsi äärde, Avinurme ja Oandule

    •  Koostöö teiste seltside ja ühingutega.
- Muinsuskaitseselts,
- Kultuuriseltside ühendus,
- Slaavi ühing „Lätted",
- Kunda, Mahu ja Selja  ja Rannu Külaseltsid,
- Viru-Nigula Spordiklubi,
- Vasta Kooli Sõbrad,
- Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando,
- Viru-Nigula Jahindusklubi
- NKK Viru-Nigula jaoskond

    • Noorte suvemaleva ja huvitegevuse organiseerimine.
-  selts on korraldanud, noorte suvemalevaid,
-   kunstiprojekte, mille käigus on kujundatud kasutuseta seisva hoone aknaid,
-   õpitud valmistama animafilme, käidud looduses filmimist õppimas.

    • Heategevuskorjandused, -müügid ja  -kontserdid.
-  Vasta Kooli saali seinamaalide restaureerimiseks
-  avalike ürituste korraldamiseks.

    • Muud kultuuriüritused (vestlusringid, muusika- ja luuleõhtud, tervisepäevad)
-   vestlusõhtud muuseumis, raamatukogus ja teistes külaseltsides,
-   laste laulupäevad
-  Maarjapäevade tähistamised
-  Raamatukogu 100. aastapäeva tähistamine stiilipeoga
-  II maailmasõjast 75 aasta möödumise mälestuseks näidislahingu korraldamine
-  Esimese kolhoosi loomisest 70 aasta möödumise tähistamine
- Selts veab juba mitu aastat regulaarset rahvaspordiüritust nimega Tervisepäev, kuhu kaasatakse järgemööda kõikide külade elanikud ning huvilised ka väljastpoolt valda.

 

Toetajad:

     

Alaealiste Komisjon, EELK Viru-Nigula kogudus, ettevõtjad, eraisikud

Projektide nimekiri