VALLA EELARVESTRATEEGIA 2021-2025 EELNÕU

Viru-Nigula valla eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalikustamine toimub kuni 4. jaanuarini 2021.
Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kasemäe tn 19 Kunda linn, 44107 Viru-Nigula vald.
Eelnõule esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 6. jaanuaril kell 16 Viru-Nigula vallavalitsuse saalis aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn.

NB! Palume avalikul arutelul osaleda soovijatel ennast kindlasti ette registreerida, et oleks võimalik tagada arutelu asukohas viirust tõkestavad meetmed ning ohutus inimeste tervisele. Avalikul arutelul osalejad peavad olema terved ja kandma maski.
Lisainfo ja arutelule registreerimine: finantsjuht Maie Tiits tel 3255965, e-post maie.tiits@viru-nigula.ee

 

VALLA EELARVESTRATEEGIA 2021-2025 EELNÕU

Vallavalitsuse korraldus