Te külastate meie võrgulehte, osalete küsitlustes või helistate infotelefonile

Meie võrgulehe külastajate andmeid, samuti meie korraldatud küsitlustes osalejate andmeid avaldame üksnes isikustamata kujul.
 
Infotelefonile helistamistest avaldame kokkuvõtted isikustamata kujul.
 
Telefonikõnesid me ei lindista.