Te kandideerite meile tööle

Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse vallavalitsuse kodulehel ja avaliku teenistuse konkursiveebis.
 
Vallavalitsus jätab endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitatakse kandidaate esitatud kontaktandmete kaudu ja avalikkust konkursiteate avaldamise kohas.
 
Kogume kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest.  Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 
Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 
Säilitame värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
- värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
- paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
- kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 
Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.