Sõprusvallad

SÕPRUSLINNAD

1994. aastal said alguse sõprussuhted Söderhamni Kommuuniga Rootsist. 1995. aastal sõlmiti sõprus- ja koostööleping Seinäjoki linnaga Soomest, 24. veebruaril 2001. aastal Gdynia linnaga Poolast ning Brocene linnaga Lätist.

Karvia vald

Karvia valla kodulehekülg

Karvia on 3500 elanikuga 500 km suurune vald Kesk-Soomes. Suhted algasid 1992.aasta detsembris. 1995.aastal toimus laulukoori ja tantsijate vastastikune vahetus; Soomest saadi tuletõrje abiauto ning neli tuletõrjujat viibis koolitusel Karvia Päästekeskuses.
Meie valla delegatsioon on käinud Karvia valla päevaldel, mis toimuvad igal aastal augusti kuus.
2002.aastal viibis Karvia valla delegatsioon Viru-Nigula vallas. Osaleti III Viru-Nigula Rahvajooksul, samuti Mahus toimunud rahvapeol.

 

Amt Grosser Plöner See

Amt Grosser Plöner See kodulehekülg

Asub Schleswig- Holsteni Liidumaal Plöni Maakonnas.

Alates 2007.a 01.jaanuarist kuulub Amti 12 valda: Ascheberg, Bosau, Bösdorf, Dersau, Dörnick, Grebin, Kalübbe, Lebrade, Nehmten, Rantzau, Rathjensdorf ja Wittmoldt. Vallad on finantsiliselt iseseisvad, neid juhivad volikogud. Vallad on delegeerinud oma täitevvõimu ühiselt moodustatud Amtile, mida juhib valdade esindajatest moodustatud 31-liikmeline nõukogu. Amtinõukogu esimees on Dersau vallavanem hr.Martin Leonhardt ja tegevjuht Bosau vallavanem hr. Mario Schmidt.

Amt asub looduslikult väga kaunis Plöni järvestikus, ümber Plöni linna, olles tähtsaks puhkepiirkonnaks Hamburgile ja Kielile. Lisaks turismile on piirkonnas hästi arenenud põllumajandus ja väikeettevõtlus.

Viru-Nigula valla ja tolleaegse nimega Amt Plön-Landi suhete algushetkeks sai hr. Heinz Vogleri eraviisiline Lääne-Virumaa külastus 1992.a suvel.

Esimene ametlik delegatsioon (hr.Baldur Japp ja hr.Hans-Werner Johannsen) külastas Viru-Nigulat 1993.a septembris. Sellele järgnesid vastastikused külastused 10-20 liikmeliste gruppidega. Tutvutud on saksa omavalitsuste ja riigi ülesehituse ja toimimisega, samuti kohaliku ettevõtluse , sotsiaal- ja seltsitegevusega. Alguaastatel oli väga suur tähtsus humanitaarabil ja talunikele saadetud põllumajandustehnikal. Saksa pool on alati väga oluliseks pidanud hariduse ja kultuuri toetamist. Amti annetatud rahaga komplekteeriti Vasta kooli klassiruume mööbliga ja soetati õppevahendeid, hangiti lasteaiale ja raamatukogule televiisorid ja videosüsteemid. Lisaks on lasteaiale mitmel korral kingitud mänguasju. Dersau vald võimaldas ühele noorele aastaks praktikakoha oma kohalikus lasteaias, tasudes ka praktikandi elamiskulud. 1998.a. kinkis Aschebergi vald tuletõrjeauto "Unimog" ning kustutusvahendeid ja eririietust. Samadel eesmärkidel on tehtud ka eraviisilisi annetusi (hr.Baldur Japp, perekond Jalased, hr. Hans Schröter jpt.).

2007.a septembris oli Amti kutsel Plönis Viru-Nigula valla 12-liikmeline delegatsioon. Külastuse käigus tutvuti kohaliku seltsitegevuse ja taluturismiga. Külastati uut erahooldekodu Aschebergis ning maisisilost energiat tootvat biogaasijaama Nehmteni mõisas.

2007.a jõuludeks saabus sõprusvallast heategevusliku aktsiooni käigus kogutud üle 40 jõulupaki paljulapselistele peredele ja pensionäridele.

 

 Sõpruslaev WAMBOLA

1. novembril 2016 uuendati Mereväe ja Kunda linna vahelist sõpruslepingut, millega Kunda vapi kandmise õigus läks üle mereväe tuukri- ja toetuslaevale EML Wambola. Varem on Kunda vapilaevadeks olnud tuukri- ja toetuslaevale Tasuja ja miinitraalerid Kalev ja Vaindlo.