Rannu Külaselts MTÜ

Külaseltsi facebooki leht

Juhatuse liikmed: Ülle Lillepea, Kaarin Oras
Telefon: 5662 1985, 5342 3894
E-post: ullelillepea@hot.ee