MTÜ Vasta Kooli Sõbrad

 

 

Asukoht: Vasta küla, Viru-Nigula vald
                 44034, Lääne-Virumaa

Juhatuse liikmed: Kaja Sander ja Birgit Luik
Telefon: 5538040
Asutatud 30. dets 2011
Liikmeid 5


Tegevusalad:

Toetada Viru-Nigula valla lapsi põhihariduse omandamisel;
Toetada Viru-Nigula valla lapsi huvitegevuse arendamisel kohalikus koolis;
Parendada õpikeskkonda;
Suurendada vana mõisakompleksi populaarsust külastuskeskuse ning turismiobjektina;

Mittetulundusühing on läbi viinud mitmeid koolitusi lastevanematele, organiseerinud vabatahtlikku tööd kooli liikumisväljaku rajamisel, suhelnud ettevõtjate ja vilistlastega kooli juubeli ning erinevate ürituste organiseerimise käigus. Samuti teeb selts aktiivset koostööd teiste haridust edendavate seltsidega piirkonnas. Hetkel viiakse koos Viru-Nigula Hariduse Seltsiga läbi koostööprojekti hõimurahvaste kultuuri tutvustamiseks.

Lisaks on käesoleva aasta plaanis otsida vahendeid kooli käsitööklassile, viia läbi õpetajate koolitus koos lastevanematega teemal „Märka erivajadustega last", toetada õpilaste osalemist õpilaskonverentsil ning aidata kaasa Vasta Kooli 150 aastase ajaloo raamatu käsikirja koostamisele.

Toetajad

Seltsi tegevust on toetanud kohalik omavalitsus ja kohaliku omaalgatuse programm ning vabatahtlikud annetajad.
 

Toimunud projektid

Õpituba „Vahvad ja vaprad" 13.07.-13.10.2013

Noorte kunsti projekt „Kunstiga vandalismi vastu" 1.04- 01.06.2014