MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste


1. Nimi (äriregistri andmed)
MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste
2. Registrikood
80395165
3. Aadress
Astangu 2, 44106 Kunda
4. Kontaktid (telefon, e-post)
Telefon +372 58626353
E-post:
kunda@vomare.ee
WWW: https://www.facebook.com/kunda.vabatahtlikmerepaaste
5. Juhatus
Arvid Kilm (juht), Andrus Arro
6. Tutvustus
MTÜ on asutati 30.12.2015.
MTÜ Kunda vabatahtlik Merepääste põhitegevuseks on merepääste ja merealane
ennetustöö teostamine. Ühingu peamiseks tegevuskohaks on Kunda sadama- ja rannaala.
Ühing teostab järgmisi teenuseid: pinnaltpääste, transport ja pukseerimine.
2016 aasta oli ühingule alustamisaasta ja sellega seoses ei saanud oma põhitegevusele
keskenduda. Peamine rõhk oli liikmete koolitamisel ja varustuse soetamisel. Jaanuaris liitus
ühing Eest Vabatahtlik Mere- ja Järvepäästega (EVMJP). Mais sõlmiti vabatahtlike
merepäästjate kaasamise koostööleping Politsei- ja Piirivalveametiga. Augustis soetas ühing
EVMJP kaasabil Soomest Kemi merepäästeühingust nende vana 1997 aasta Merepäästekaatri. Septembris toimus kaatri ristimise üritus toetajatele ja külalistele. Septembris
külastas ühingu juht merepäästeühinguid Hollandis. Novembris käis ühingu juht Soomes
EVMJP korraldatud õppereisil. Mille raames külastati Meriturva koolituskeskust ja Helsingi
merepäästeühingut. Novembris soetati kaatrile ka treiler OÜ Palmse mehaanika-kojast, mis
tehti spetsiaalselt ühingu kaatrile.
2017 aasta möödus enamjaolt liikmete koolitamisega.

2018 augustil osales MTÜ 3 liikmeline meeskond merepäästeõppustel Toilas ja saavutas
mitteametlikult 2. koha.
Tänase seisuga (2019.a.) oleme varustatud tänu projektidele ja sponsoritele vajaliku
merepäästevahenditega (kuivülikonnad, raadiojaamad, pinnaltpääste varustus,
meditsiinivarustus jm) ja saame reageerida merepäästesündmuse korral.

7. Tegevused ja projektid
MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste on osalenud 2017.a. ja 2018.a. Kunda Merepäevadel,
kus sõidutasime kaatriga huvilisi ja tutvustasime ühingut ning merepäästet.
2018 oli ka päästesündmus, kus ühel väiksel kaatril purunes rool Vaindloo saare lähedal. Alus
pukseeriti Kunda sadamasse.
2018 augustil osaleti merepäästeõppustel Toilas.
Projektid:
  • KOP kevad 2016 - Päästevarustuse (kuivülikonnad) soetamine (2255.68 €)
  • KOP sügis 2016 - Ilmastikukindlate tööriiete soetamine MTÜ Kunda Vabatahtlik
Merepääste liikmetele (2310 €)
  • Kogukondliku turvalisus 2017 - Päästevarustuse soetamine (3794.95 €)
  • KOP kevad 2018 - Käsiraadiojaamade soetamine Kunda Vabatahtlik Merepäästele
(474 €)
  • Kogukondliku turvalisus 2018 - Meditsiinivarustuse soetamine Kunda Vabatahtlik
Merepäästele (1059.60 €)
8. Liikmed
Liikmeid on 2019.a. märtsi seisuga 8. Esimese baaskursuse on läbinud 5 ühingu liiget ja ka
teise baaskursuse on läbinud 1 ühingu liige.

9. Tuleviku plaanid
Ühing jätkab oma põhitegevusega ja olla valmiduses Merepääste sündmusele
reageerimiseks. Plaanis on rohkem ühingut ja merepäästet propageerida.
Ühing tegeleb pidevalt uute liikmete otsimisega. Ühinguga võivad liituda kõik, kes on nõus
panustama oma vaba ajaga ja on huvitatud veelistest tegevustest. Kui on soov ühingut
toetada ei pea liikmeks astuma, võib ka lihtsalt raha annetada (nt. tulla toetajaliikmeks) või
muul viisil abiks olla.
Ühingul on plaanis aegajalt osaleda erinevatel merepäästega seotud koolitustel.