Kaugküttepiirkonna määramine

 

KUNDA

Adven Eesti AS-ile on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV/329091. Õhusaasteluba väljastati katlamajale asukohaga Võidu tn 10, Kunda linn, Lääne-Virumaa (katastritunnus 34501:007:0046).

Adven Eesti AS veebilehele: http://www.adven.ee/ee

Hetkel kehtib Kunda linnas soojuse piirhind 74,15 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2022 on soojuse piirhinnaks 75,32 €/MWh, millele lisandub käibemaks (Konkurentsiameti kooskõlastus nr 7-3/2021-070, 30.11.2021).

Kunda linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025


 

ASERI

Alates 01.12.2018 on Aseri aleviku kaugküttepiirkonna soojusettevõtjaks Adven Eesti AS.

Hetkel kehtib Aseri alevikus soojuse piirhind 74,15 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2022 on soojuse piirhinnaks 75,32 €/MWh, millele lisandub käibemaks (Konkurentsiameti kooskõlastus nr 7-3/2021-070, 30.11.2021).


 

VIRU-NIGULA

Alates 01.12.2018 on Viru-Nigula aleviku kaugküttepiirkonnas soojusettevõtjaks Adven Eesti AS.

Hetkel kehtib Viru-Nigula alevikus soojuse piirhind 74,15 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2022 on soojuse piirhinnaks 75,32 €/MWh, millele lisandub käibemaks (Konkurentsiameti kooskõlastus nr 7-3/2021-070, 30.11.2021).