Kaugküttepiirkonna määramine

KUNDA
Adven Eesti AS-ile on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV/329091. Õhusaasteluba väljastati katlamajale asukohaga Võidu tn 10, Kunda linn, Lääne-Virumaa (katastritunnus 34501:007:0046).
Adven Eesti AS veebilehele: http://www.adven.ee/ee
 
ASERI

 

Alates 01.12.2018 on Aseri aleviku kaugküttepiirkonna soojusettevõtjaks Adven Eesti AS.

 VIRU-NIGULA

Alates 01.12.2018 on Viru-Nigula aleviku kaugküttepiirkonnas soojusettevõtjaks Adven Eesti AS.