Kaugküttepiirkonna määramine

 

KUNDA

Adven Eesti AS-ile on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV/329091. Õhusaasteluba väljastati katlamajale asukohaga Võidu tn 10, Kunda linn, Lääne-Virumaa (katastritunnus 34501:007:0046).

Adven Eesti AS veebilehele: http://www.adven.ee/ee

Kunda linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025


 

ASERI

Alates 01.12.2018 on Aseri aleviku kaugküttepiirkonna soojusettevõtjaks Adven Eesti AS.


 

VIRU-NIGULA

Alates 01.12.2018 on Viru-Nigula aleviku kaugküttepiirkonnas soojusettevõtjaks Adven Eesti AS.