Hanked 2017 ja vanemad

Viru-Nigula - Vasta kergliiklustee tänavavalgustuse osalised ehitustööd

Viru-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid osalema väikehankes „Viru-Nigula - Vasta kergliiklustee tänavavalgustuse osalised ehitustööd".

Töö teostamise asukoht Viru-Nigula alevik.

Tööde kirjeldus - lisatud tehnilised dokumendid.

Enne pakkumuse esitamist palume objektiga kohapeal tutvuda ja täpsustada tööde teostamise mahud.

Tööd peavad olema lõpetatud 31. detsember 2017.a.

Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist.

Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05. oktoober 2017 kell 11.00.

Pakkumused saata e-posti aadressile raido.tetto@viru-nigula.ee.

E-kirja pealkirjaks „Viru-Nigula - Vasta kergliiklustee tänavavalgustuse ehitus".


Täiendav informatsioon: Raido Tetto, tel 503 2591, e-post raido.tetto@viru-nigula.ee.

 

LIHTHANGE: Kunda Ühisgümnaasiumi võimla katuse ehitustööd

https://riigihanked.riik.ee/register/ Tähtaeg 16.08.2017 kell 16.00.

 

Kunda Linnavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke Kunda Ühisgümnaasiumi katuse rekonstrueerimiseks

Hankedokumendid Riigihangete registris (viide) 

 

HANKEKUTSE: Kunda Lasteaia Kelluke õueala uue piirdeaia rajamiseks

Kunda Lasteaed Kelluke (Koidu 75, Kunda linn, Lääne-Virumaa) kutsub osalema lihthankel: Kunda lasteaia õueala uue piirdeaia projekteerimine ja ehitamine.

  • Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 11. juuliks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 11.07.2017 lasteaia õueala piirdeaed."
  • Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine õuealaga tutvumiseks: lasteaia juhataja Tatjana Vallaste, tel +372 522 2828, e-post: tatjanavallaste[ät]gmail.com

 

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - discgolfipargi rajamine Kasemäe piirkonda"

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 discolfipark".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-aladega tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee

 

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - välijõusaali rajamine linna staadionile"

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 välijõusaal".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-alaga tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee

 

HANKEKUTSE: Kunda linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189490 
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11. august kell 16.00.

 

Aseri valla teede lumetõrje teostamine

Riigihangete registris avaldati lihthange nr 191759 "Aseri valla teede lumetõrje teostamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.11.2017 kl 15:00

 

Aseri Kooli lasteaiaosa rekonstrueerimine

Riigihangete registris avaldati avatud hange nr 188285 "Aseri Kooli lasteaiaosa rekonstrueerimine". Pakkumiste esitamise tähtaeg 14.07.2017 kl 15:00

 

Aseri koolimaja hooneosa rekonstrueerimise ja küttesüsteemi osalise renoveerimise omanikujärelvalve teenuse osutamine

Riigihangete registris avaldati lihthange nr  186835, "Aseri koolimaja hooneosa rekonstrueerimise ja küttesüsteemi osalise renoveerimise omanikujärelvalve teenuse osutamine" . Pakkumuste esitamise tähtaeg  22.05.2017 kell 15:00

 

Aseri Nooruse tn 6 korterelamu lammutamine

Riigihangete Registris avaldati lihthange nr 185880 „Aseri Nooruse tn 6 korterelamu lammutamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.04.2007

 

Laenuhange

Riigihangete registris avaldati riigihange nr 185279 "Aseri valla kohustuste refinantseerimine ning investeeringu laenu võtmine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.04.2017 kell 15.00

 

Elektrienergia ostmine Aseri vallale 04.2017- 03.2018

Riigihangete registris avaldati lihthange nr 182790 "Elektrienergia ostmine Aseri vallale 04.2017- 03.2018". Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.02.2017 kell 11:00

 

Aseri Kooli lasteaiosa projekteerimine

Riigihangete registris avaldati lihthange nr 180360 "Aseri Kooli lasteaiosa projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.11.2016 kell 10:00.

 

Aseri vallale sõiduauto liisimine

Riigihangete registris avaldati hange nr 178608 "Aseri vallale sõiduauto liisimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.10.2016 kell 15:00.

 

Elektrienergia ostmine Aseri vallale 04.2016-03.2017

Aseri Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke nr 171703 "Elektrienergia ostmine Aseri vallale 04.2016-03.2017" Riigihangete Registris. Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.03.2016 kell 11:00

 

Aseri valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 koostamine

Aseri Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Aseri valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 koostamine". Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris, hange nr 171402. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.02.2016 kell 10:00.

 

Aseri aleviku Keskväljaku rekonstrueerimine

Aseri Vallavalitsus avaldas ideekonkursi nr 170170. "Aseri aleviku Keskväljaku rekonstrueerimine" Riigihangete registri e-keskkonnas, tööde esitamise tähtaeg 12.01.2016 kell 11:00.

 

Aseri Pargi tn 1 lammutustööd

Aseri Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Aseri Pargi 1 lammutustööd". Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris, hange nr 170027. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.01.2016 kell 12:00.

 

Projektijuhtimisteenuse tellimine rahastamise taotluse koostamiseks Aseri aleviku Keskväljaku rekonstrueerimisel

Aseri Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Projektijuhtimisteenuse tellimine rahastamise taotluse koostamiseks Aseri aleviku Keskväljaku rekonstrueerimisel". Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris, hange nr 169806. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.12.2015 kell 12:00.

 

Veoteenuse osutamine Aseri Kooli õpilaste veoks

Aseri Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Veoteenuse osutamine Aseri Kooli õpilaste veoks". Hanke periood 01.01.2016 - 31.12.2018. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris, hange nr 169664. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.12.2015 kell 10:00.

 

Aseri Kooli toitlustusteenus

Aseri Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Aseri Kooli toitlustusteenus" Aseri Koolile toitlustaja leidmiseks. Hanke periood 01.09.2015- 31.08.2018. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris, hange nr 166238. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.08.2015. kell 15.00.

 

Elektrienergia ostmine Aseri vallale (16.02.2015)

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/160097

 

Kooliõpilaste vedu Aseri valla territooriumil õppeperioodil

Aseri Vallavalitsus kuulutab välja hanke kooliõpilaste veoks Aseri valla territooriumil õppeperioodil.
Hankes osaleda sooviv ettevõte peab omama ühistranspordi seaduse § 31 lõike 1 kohast ühenduse tegevusluba.
Hanke täitmiseks on vajalik minimaalselt 9 istekohaga bussi kasutamisvõimalus.
Vähempakkumise edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse leping, mis eeldab teenuse osutamise algust 01.01.2015.
Leping sõlmitakse 1 aastaks.

Pakkumused esitada 17.12.2014 kella 15.00-ks Aseri Vallavalitsusele aadressile Kesktänav 5, Aseri alevik, 43401 Ida-Viru maakond või e-posti aadressile: info@aserivv.ee
Marsruut ja orienteeruvad kellaajad lisatud lisas 1.

Info saamiseks palume pöörduda abivallavanem Aivar Jalakas`e poole tel 58 940 115 või e-posti aadressil info@aserivv.ee

Peatused ja orienteeruvad kellaajad

 

Aseri valla teede lumetõrje teostamine (22.09.2014)

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155894

 

Aseri valla bussiootepaviljoni ost (27.08.2014)

Hanke „Aseri valla bussiootepaviljoni ost" väljakuulutamine
Lisa 1

Kunda Spordikeskus (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema hankes „Kunda Spordikeskuse olmeruumide ümberehitustööd"

 

 Hange korraldatakse Kunda Linnavalitsuse 21.06.2017.a vastu võetud määruse nr 6 § 7 lg 3 alusel.
 
Töö teostamise asukoht: Kasemäe 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald
Tööde kirjeldus: vt. tehniline kirjeldus
Enne pakkumuse esitamist palume objektiga tutvuda kohapeal ja täpsustada tööde teostamise mahud ning tingimused(vt. tehniline kirjeldus).
Tööde teostamise tähtaeg: 30. aprill 2018.a.
Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist Hankijale.
Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. märts 2018.a., kell 11.00.
Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile ainar.sepnik@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks „Pakkumus 30.03.2018".
 
Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumuse esitamise päeva seisuga. 
 
Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. 
 
Hankija kontrollib kõikide pakkujate maksuvõla puudumist pakkumuse esitamise päeva seisuga läbi Maksu- ja Tolliameti registri.
 
Täiendav informatsioon: Ainar Sepnik, mob. 5343 1400, e-post: ainar.sepnik@viru-nigula.ee.