Statistika

Alates 2018. aasta 1. juunist avaldab maksu- ja tolliamet (MTA) kohalike omavalitsuste (KOVide) ettevõtluse statistikat, mille aluseks on ametile deklareeritud andmed.

Andmeid saab vaadata alates 2018. aasta algusest kuude ja tegevusalade kaupa. Statistikat uuendatakse MTA kodulehel regulaarselt iga kuu alguses.

KOVide ettevõtlusstatistika leiab https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/ettevotluse-statistika-kohalike-omavalitsuste-kaupa