Jäätmejaamad

 Kunda jäätmejaama lahtiolekuajad:

Teisipäev    kell 11-17
Neljapäev   kell 11-17
Laupäev     kell 10-17
Välja arvatud riiklikel pühadel.

Kontakt: Lähta tee 1, Kunda linn, tel: 588 65 497 (kell 8-17 tööpäevadel)

Kunda jäätmejaamas toimub maksmine ainult sularahas. 

Palume ette teatada ehitus- ja suurjäätmete suure koguse toomisest vähemalt nädal ette.

Kunda jäätmejaamas valla elanikelt tasuta vastuvõetavad jäätmeliigid

Sulgudes on märgitud maksimaalselt ühelt jäätmevaldajalt vastuvõetav tasuta maht kalendrikuus.

Juhul, kui kogused on nimetamata, siis kehtib põhimõte "mõistlik kogus".

Kui jäätmejaama operaatoril on põhjus eeldada, et üleantavate jäätmete kogus on ebamõistlikult suur või on tekkinud ebaseaduslikul või tööstuslikul käitlusel, siis on õigus keelduda jäätmete vastuvõtmisest.

 • Biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed (600 liitrit)
 • Kompleksne olmeelektroonika
 • Betoon, tellised, plaadid, keraamikatooted (0,5 kuupmeetrit)
 • Plastijäätmed (0,1 kuupmeeter)
 • Rõivad ja tekstiil (20 liitrit)
 • Pakendijäätmed
 • Klaas (0,1 kuupmeeter)
 • Töötlemata puit
 • Rehvid (8 tükki jäätmevaldaja kohta aastas)
 • Ehitus- ja lammutuspraht (kuni 1 m3 kuus)
 • Suurjäätmed (kuni 2 eset kuus jäätmevaldaja)

Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed

 • Õli ja rasv (5 liitrit)
 • Vanad ravimid (1 liiter)
 • Teravad ja torkivad esemed (peotäis)
 • Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid (kuni 10 tk)
 • Patareid
 • Pesuained (2 liitrit)
 • Värvid, liimid, vaigud (10 liitrit)
 • Ohtlike ainetega saastunud pakendid (10 liitrit)
 • Pestitsiidid (0,5 liitrit)

Jäätmejaamas tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid:

 • Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed (kuni 50 eurot kuupmeeter)

Viru-Nigula valla elanikelt vastuvõetavate jäätmete nimistu

Kõik eraisikud, kes soovivad jäätmejaama anda erirehve (traktorirehvid, veokirehvid mootorratta (sh roller, bike)) palume ära täita järgnev taotlus: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused