JÄÄTMEKÄITLUS

Endises Kunda ja Viru-Nigula piirkonnas toimub korraldatud jäätmevedu, mille kontsessioonileping on sõlmitud firmaga Eesti Keskkonnateenused AS (kehtib kuni 31.10.2024). Endist Aseri piirkonda teenindab OÜ Ekovir kuni 30.11.2020, peale seda liitub terve vald ühtseks korraldatud jäätmeveo piirkonnaks.

 

KUNDA
Jäätmekäitlus Kunda linnas on reguleeritud järgmiste volikogu määrustega:
 
 
 
Suuremad kogused ehitus- jm tavajäätmeid tuleb viia jäätmekeskusesse või euronõuetele vastavasse prügilasse. Suuremõõtmeliste jäätmete ja ehitusjäätmete äraveo tellivad jäätmevaldajad (sh korteriühistud) eraldi teenusena ja tasuvad vastavalt jäätmete kogusele.
 
Segapakendite kogumiskonteinereid on linnas 10 - (ETO MTÜ poolt paigaldatud) kollased konteinerit, kuhu kõik linnakodanikud võivad viia tasuta oma klaas- ja plasttaara.
 
Kollased pakendikonteinerid paiknevad:
• Võidu tn bussijaama platsil
• Kalevi 11 platsil
• Tammiku põik korterelamu platsil
• Lontova/ Sadama tee ristmiku ääres
• Jõe tn 13 vastas platsil
• Koidu 13 platsil
• Toolse tee/ Lepiku tee ristmiku ääres
• Jäätmejaamas
• Mäe 33 parklas
• Koidu 55 parklas
 
Panditaarat võetakse vastu kaupluste juures:
Kunda Konsum - Mäe 33
Grossi Toidukaubad - Kasemäe 12
 
Papi- ja vanapaberi kogumiskonteiner asub Kunda Jäätmejaamas.
  • Kõik avalikud konteinerid
  • Probleemtoodete käitlemisjuhistega tutvu SIIN
  • Ohtlike jäätmete käitlemisjuhistega tutvu SIIN
  • Kundale lähim jäätmekeskus asub Rakvere lähedal Ussimäel.