Kontaktid ja lingid

 

Telefon Lisainfo
Hädaabinumber (kiirabi, pääste, politsei) 112 https://www.112.ee/
Päästeala infotelefon 1524 https://www.112.ee/et/juhend/abi-ja-infotelefonid/paasteala-infotelefon-1524
Perearsti nõuandetelefon 1220 http://www.1220.ee/
Mürgistusteabeliin 16662 http://www.16662.ee/
Lasteabi nõuandetelefon 116111 http://www.lasteabi.ee/
Uimastinõustamistelefon 1707 http://www.narko.ee/nou-ja-abi
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127, http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis/vaimne-tervis-kuhu-suunata-abivajaja/usaldustelefonid
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313 https://www.kki.ee/et/1313
Elektrilevi rikketelefon 1343 https://www.elektrilevi.ee/et/elektririkke-sms
Maanteeinfo telefon 1510 https://www.mnt.ee/et/ametist/1510

 

Kriisiolukordadeks valmistumine koos pere ja kogukonnaga

KÄITUMISJUHISED KRIISIOLUKORDADEKS

 

Politsei

Piirkonnapolitseinik: Konstantin Lepik
Telefon: +372 56 644 251, või 112
Vastuvõtt: igal teisipäeval 9.00-11.00 piirivalvekordonis Toolse tee 15
Koduleht: www.politsei.ee

 

Päästeameti Ida päästekeskus

Aadress: Rahu 38, 41532 Jõhvi, Ida-Virumaa
Telefon: +372 339 1900
Faks: +372 339 1939
E-post: ida@rescue.ee
 

Häirekeskus

Telefon: 112
Koduleht: www.112.ee
 
Kiirabi 24 h telefon: +372 322 9001
 

Rakvere Haigla

Traumapunkti 24 h telefon: +372 322 9046
Haigla infotelefon: +372 322 9099
Poliklinniku registratuuri telefon:  +372 322 9780, fax +372 322 9009
Aadress: Lõuna põik 1 44316 Rakvere
Kodulehekülg: www.rh.ee