Arengukava eelnõu koostamise töömaterjalid

Muudatuste avalik väljapanek

Avalikustamisperioodi jooksul, 23. augustist kuni 6. septembrini 2018, oli kõigil õigus teha ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks. Ettepanekuid sai esitada Viru-Nigula vallavalitsusele, aadressil Kasemäe 19, Kunda linn või e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee.

Dokumentidega oli võimalik tutvuda Viru-Nigula valla veebilehel www.viru-nigula.ee või Viru-Nigula vallavalitsuse kantseleis, aadressil Kasemäe 19 Kundas.
 

______________________________________________