Statistika

Rahvaarv: 5724 (seisuga 31.07.2020)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2930)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 2