Statistika

Rahvaarv: 5638 (seisuga 01.02.2024)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2825)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1