Statistika

Rahvaarv: 5738 (seisuga 01.11.2022)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2855)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1