Statistika

Rahvaarv: 5766 (seisuga 29.02.2020)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2971)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 2