Statistika

Rahvaarv: 5727 (seisuga 01.10.2022)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2846)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1