Statistika

Rahvaarv: 5630 (seisuga 02.09.2021)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2871)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1