Statistika

Rahvaarv: 5664 (seisuga 01.06.2023)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2851)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1