Statistika

Rahvaarv: 5668 (seisuga 01.05.2023)
Pindala: 312,58 km²
Suurim asula: Kunda linn (2852)
Koole: 3
Lasteaedu: 1
Külasid: 43
Huvikoole: 1