KUNDA
Kunda linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust pakub OÜ Kunda Vesi.
 
OÜ Kunda Vesi hinnakiri
Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,287 €/m³
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,210 €/m³
Veevarustus juriidilistele isikutele 1,442 €/m³
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele 1,439 €/m³
Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 1,069 €/m³

 

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 29.05.2014 nr 9.1-3/14-010

 

Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteedi andmed

 
 
 
Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033 asukohale - https://www.riigiteataja.ee/akt/422042017001

 

 ASERI

Aseri alevikus ja Rannu külas pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust OÜ Aseri Kommunaal.

OÜ Aseri Kommunaal hinnakiri Aseri teeninduspiirkonnas

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,00 €/m³
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,50 €/m³

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Joogivee kvaliteet:

1) Aseri alevik

2) Rannu küla

 

Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

 VIRU-NIGULA

Viru-Nigula alevikus pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust OÜ Aseri Kommunaal.

Pada külas pakub veevarustuse teenust OÜ Aseri Kommunaal.

 

OÜ Aseri Kommunaal hinnakiri Viru-Nigula teeninduspiirkonnas

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele (Viru-Nigula alevik) 1,33 €/m³
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele (Viru-Nigula alevik) 1,16 €/m³
Veevarustus elanikele ja korteriühistutele (Pada küla) 1,33 €/m³

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Joogivee kvaliteet:

1) Viru-Nigula alevik

2) Pada küla

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri

Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord