Õhusaasteloa muutmise teade

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood 10147365, aadress: Lagedi, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond, 75303, edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa nr KL-508031 muutmise taotluse Suurkõrtsi II lubjakivikarjäärist paiksest heiteallikast saasteainete viimiseks välisõhku, vee erikasutuseks ning jäätmete käitlemiseks. Ettevõtte põhitegevusalaks on killustiku tootmine (EMTAK kood 08122). Peamine tegevus Suurkõrtsi II lubjakivikarjääris on maavara kaevandamine (edaspidi põhitegevus). Nõuetekohane keskkonnaloa taotlus registreeriti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
30.10.2020 numbriga T/KL-1005527-3 kirja nr DM-110507-6 all.