Koroonajuhtum Kunda Ühisgümnaasiumis

Terviseameti andmetel on kaks Kunda kooli õpetajat haigestunud koroonaviirusesse. Kõik lähikontaktsed on suunatud eneseisolatsiooni.

Õpetajad viibisid viimati koolimajas 29. detsembril, seega otsustas kooli juhtkond õpilaste turvalisuse tagamiseks testida kõiki sel päeval koolis viibinud õpetajaid. Testid tehakse 10. päeval pärast kontakti möödumist ja selguvad valdavalt sel nädalavahetusel. Kool on võtnud kasutusele kõik vajalikud abinõud ja meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ning olukorra kontrolli all hoidmiseks. Tegevus toimub vastavalt juhistele ja koostöös Terviseametiga.

Hetkel on koolil olemas piisav arv õpetajaid, kes ei olnud lähikontaktsed, kuid on teinud turvalisuse kaalutlusel testi ja on tunnistatud terveks ning saavad võimaldada alates esmaspäevast kontaktõpet.

Info õppetöö korraldamise kohta on e-koolis.

Lisaküsimused:

Kristi Aron

direktor

tel: 3277002

kristi.aron@kundakool.ee

 

NB! Viru-Nigula vallavalitsus palub vallaelanikel järgida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid ja meetmeid, hoida vajalikku distantsi ning kanda maski. Haigustunnuste ilmnemisel tuleks kindlasti jääda koju ning võtta ühendust enda perearstiga.

Lisainfo: kriis.ee