Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse OÜ Aseri Kommunaal (registrikood 10294913; aadress: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 5, 43401; edaspidi ettevõte) 23.11.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi veeluba) nr L.VV/329975 muutmise taotluse, mis registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 23.11.2020 nr DM-112343-1 all.