22. novembrist kuni 5. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära

Sõiduki omanikule, kes annab sõiduki üle keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale väljastatakse  lammutustõend. Kuusakoski AS ja Eesti Autolammutuste Liidu MTÜ liikmed väljastavad liiklusregistrile elektroonse lammutustõendi, mille alusel kustutatakse kasutuselt kõrvaldatud sõiduk liiklusregistrist tasuta.
 
Liiklusregistrile esitatakse aastas sadu avaldusi mootorsõiduki kustutamiseks liiklusregistrist ilma lammutustõendita. Liiklusregistri mitteaktiivsesse ossa lisandub igal aastal 7000-10000 sõidukit!  Mitteaktiivses osas olevad sõidukid on üle 10 aasta vanad, ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust ning nende sõidukite kasutamine liikluses on tehniliselt võimatu. Euroopa Komisjon plaanib lisameetmete kehtestamist sõidukite ajutiseks või määramata ajaks kustutamise eest. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik peab otsustama,  kas ta plaanib tulevikus sõidukit veel kasutada või mitte.
 

Romusõiduk on ohtlik jääde ning seda tuleb käidelda vastavalt seaduses toodud nõuetele keskkonda säästval moel. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda.  Keskkonnaluba omav Keskkonnakaitseluba omav lammutuskoda tagab romusõiduki nõuetekohase käitlemise. Romusõidukitest on võimalik ringlussevõtta rehve, õlifiltreid, akusid, klaasi ja metalle ning romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. Keskkonnakaitseluba omav lammutuskoda võib suunata ka romusõidukitelt demonteeritud varuosi korduskasutusse, mis aitab kaasa keskkonnaressursi säilitamisele.

Lisainfot autoromude kampaania kohta saab:
 
Eesti Autolammutuste Liit MTÜ,  telefon 57877233
Kuusakoski AS, tasuta lühinumber 13660
 
 
Pane tähele, et romusõiduki üleandmisel on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
 
  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
  • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
 
 
Allikas:
Keskkonnaministeerium

https://envir.ee/romusoidukid