Viru-Nigula Vallavolikogu XXII istung

Istung toimub Viru-Nigula haridusseltsi ruumides (Viru-Nigula alevik, Kirikaia 2) neljapäeval 27. juunil 2019  kell 17.00.

PÄEVAKORD

1. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras"
Ettekandja: Marit Laast, planeerimis- ja maakorraldusspetsialist

2. Volikogu määruse eelnõu „Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmise tingimused ja kord"
Ettekandja: Annika Kapp, sotsiaalvaldkonna juht

3. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord" II lugemine, kinnitamine
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht

4. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla 2019. aasta I lisaeelarve"
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht

5. Volikogu otsuse eelnõu „Volituste andmine Viru-Nigula vallavalitsusele
laenu võtmiseks"
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht

6. Volikogu otsuse eelnõu „Aseri Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitamine"
Ettekandja: Merike Trumm, haridusjuht

7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Merike Trumm, haridusjuht

8. Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu esimehe puhkusele lubamine"
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees

9. Välislähetusse suunamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees

10. Informatsioon
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees