MTÜde toetuste esitamise tähtaeg läheneb

Vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2018 määrusele nr 32 "Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühendustele ja sihtasutustele toetuste andmise kord" ootame teie taotlusi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2019. Taotlus tuleb esitada vastaval taotlusvormil koos määruses sätestatud lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile: vallavalitsus@viru-nigula.ee  .  

Toetuse liigid on:
 1) ürituse korraldamise toetus;
 2) projektipõhine toetus;
 3) tegevustoetus.

Toetuse taotlusi saavad esitada vähemalt kuus kuud tegutsenud mtü-d järgnevates valdkondades: kultuur, turism, haridus, sport ja tervisedendus, noorsootöö, külaelu, tervis ja sotsiaalhoolekanne, keskkonnakaitse ning seltsitegevus.

Taotluse esitamise tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad veebilehel siin: https://viru-nigula.ee/et/mittetulundusuhingud.  

Lisainfo taotlemise kohta
Lili Lillepea, arendus- ja hankespetsialist,
tel 5308 3066, e-post: lili.lillepea@viru-nigula.ee