Lasteaiatasudest

Avalikkuses on arutletud lasteaedade kohatasude suuruste üle ning kuulda on olnud kriitikat, et omavalitsused võtavad peredelt liiga suurt tasu lasteaedade ülalpidamiseks ega arvesta piisavalt perede majandusliku olukorraga. Seetõttu analüüsis rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist Mari Kalma, kui suured on omavalitsustes lasteaia kohatasud ja missuguseid soodustusi ning vabastusi praktiseeritakse.

 

Analüüsi tulemusel võib väita, et umbes ¾ Eesti omavalitsusi toetavad paljulapselisi peresid kohatasu soodustuste või vabastuste määramisega. Umbes 2/3 omavalitsusi lähenevad ühel või teisel moel lasteaia kohtade eest tasu võtmisel võimalikult peresõbralikult, arvestades laste arvu peredes ning perede majanduslikku olukorda. „Kohatasu suurus on omavalitsuste ainupädevuses ning see tähendabki väga mitmekesiseid lahendusi üle Eesti. Kindlasti on positiivne erinevate lähenemisviisidega katsetamine, et välja sõeluda kohaliku kogukonna jaoks sobivaimad lahendused," võttis Mari Kalma kokku analüüsi tulemused.

Analüüsiga saab täpsemalt tutvuda rahandusministeeriumi blogis siin: blogi.fin.ee/2019/06/lasteaia-kohatasud-kohalikes-omavalitsustes/