Teetööde rõõmud ja mured said kaardistatud

Täna, 8. oktoobril kutsusid Viru-Nigula valla esindajad töövõtja Teearu Grupp OÜ seoses Koidu-Võidu tänavate rekonstrueerimisega erakorralisele koosolekule objekti hetkeolukorra kaardistamiseks ning parandamiseks.

Põhiliseks töövõtja poolseks ettekirjutuseks on tähtaegadest mitte kinni pidamine ja informatsiooni mitte jagamine ning sellega seonduvate probleemide tekkimine. Tööandja Viru-Nigula vald ning töövõtja Teearu Grupp OÜ leppisid töökoosoleku käigus kokku alljärgnevates teemades:

  • Seoses töövõtja ajutise liikluskorralduse eemaldamata jätmisega tööde lõppemisel jätkus ümbersõit Kasemäe tänava ja Kalmistu tee kaudu ning selle tulemusel said rikutud haljastus ja teepeenar, mille lubas töövõtja Teearu Grupp OÜ korrastatud mais 2020.
  • Töövõtja täidab Toolse tee ja Spordi tänava ristmikule vihmasadude ajal tekkiva lombi, korrastab Koidu tänava lõigu Toolse ja Aia tänava vahel ning Eha tänava ristmiku piirkonna kõnnitee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10. oktoobriks.
  • Lisaks korrastab töövõtja Jaama tänaval asuva pinnaseveo platsi hiljemalt 09. oktoobriks ja rajab ajutise tee hiljemalt 11. oktoobriks. Jalgtee puhastatakse hiljemalt 09. oktoobriks.
  • Töövõtja on leidnud täiendava torutööde tegija ning alates 14. oktoobrist lisandub neile ka kolmas torutööde tegija.
  • Kasemäe ja Võidu tänava ristmik korrastatakse töövõtja poolt hiljemalt 08. oktoobriks.

Lisaks tuletasid tellija ja omanikujärelevalve töövõtjale meelde, et kaevetöö tegija tagab tolmu- või lumetõrje, kui kaevamisel tekib tolmu või on takistatud regulaarse lumetõrje tegemine. Kaevetöö tegija hoiab porist puhtad väljaspool kaevetööde tsooni olevad tänavad, kui pori on sinna sattunud kaevetöö tsoonist väljuva transpordiga.

Tellija juhtis tähelepanu, et ehitustranspordi liikumistee ei läbiks Mäe tänavat ja et töid võiks teostada ka nädalavahetusel ja pikemalt, kui 8:00-17:00 tööpäevadel.

Viru-Nigula vald tegi ettepaneku järgnevate rikkumiste korral töövõtjat Teearu Grupp OÜ-d sanktsioneerida tulenevalt  Viru-Nigula valla kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskirjast  (Vastu võetud 25.04.2019 nr 53).

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum on teetööde hetkeolukorraga kursis ning palub elanikel varuda veidi kannatust. „Koidu-Võidu tänava rekonstrueerimistööd on erinevate asjaoludega seoses veninud, kuid kinnitan, et olen selle teema käsile võtnud ja praegu valitsev olukord saab kiirelt lahendatud ning tööd jätkuvad loodetavasti õiges tempos," sõnas Einar Vallbaum.