Tunnustamine

 

Viru-Nigula valla 2023 tunnustamised


Viru-Nigula valla elutöö preemia - Maire Sepp

Kunda  Külaseltsil  täitub  tänavu  märtsis  kahekümnes  tegutsemisaasta ning Maire  Sepp  oli
2003.aastal külaseltsi  idee  ellukutsuja  ja  elluviija.  Ta  on  olnud  seltsi  tulihingeline  eestvedaja
selle loomisest kuni 2022 aasta lõpuni. Tänavu andis ta juhtimise üle noorematele. 

Seltsi tegutsemisaastate jooksul on Maire juhtimisel ja külaelanike kaaslöömisel järk järgult renoveeritud seltsimaja - kunagine Kunda külakool ja kogu Kiviste hoonetekompleks.  Aga mitte ainult töö ei too inimesi kokku -  peoõhtud  seltsimaja  saalis  ja  legendaarsed  jaanituled  külaseltsi  pargis  on  aastaid  olnud toredaks kohtumise kohaks inimestele lähedalt ja kaugelt. Seltsi ellukutsumise eesmärk oli Kunda  küla  ja  teiste  ümberkaudsete  külade  elushoidmine,  maaelu  väärtustamine  ja propageerimine, kogukonnaliikmete kaasamine ja ühtekuuluvustunde tekitamine. Maire on aastatepikkuse vabatahtliku töö ja enda eeskujuga selle kõik saavutanud.  Lisaks külaseltsi juhtimisele  oli  Maire  mitmes  koosseisus  Viru-Nigula  Vallavolikogu  liige  ning  on  seeläbi andnud oma panuse valla tegemistesse ja arengusse. 

 

 
Viru-Nigula valla elutöö preemia - Natalie Neigla

Natalie Neigla pidas kultuuritöötaja ametit 40 aastat, sellest 30 aastat Kunda linnas. Tema panus ja pühendumus rahvakultuuri valdkonna säilitamisel ja arendamisel, kultuuritraditsioonide jätkamisel, kohaliku kultuurielu edendamisel on hindamatu.

Kogu selle aja vältel on ta teinud ka lavastaja tööd nii täiskasvanute, kui ka noorte näitetruppidega ning aidanud kaasa mitme põlvkonna loomingulisele kujunemisele ja arengule. Ka pensionile jäädes on Natalie väga aktiivselt otsinud loomingulist väljundit ja leidnud selle Kunda Ühisgümnaasiumi Kooliteatri juhina, tehes suurepärast tööd lavastajana. Natalie on 2013. aastast tegutseva kooliteatri alustala, kes on kirglikult pühendunud ja motiveeritud noortega töötama, panustades igapäevaselt erinevatesse ettevõtmistesse. Oma järjekindla tegevusega on ta saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja kõrgelt hinnatud nii kohalikul, maakondlikul, kui ka riiklikul tasandil. 

 

Viru-Nigula valla 2022 tunnustamised

Viru-Nigula valla aukodanik – Maie Kõiva

On tunnustatud aastatepikkuse väga suure panuse eest piirkonna elanike tervise ja heaolu edendamisesse, järelkasvu teadlikkusse ning valla arengusse tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandevaldkonnas.

Maie oli naistearst 55aastat, võttes Kunda haigla tegutsemisajal vastu 3-5 sündi päevas. Tema valvsa pilgu all on sündinud ja üles kasvanud mitu põlvkonda. Lisaks panusele tervishoiuvaldkonda, nõustas ja õpetas ta pikaajaliselt koolis õpilasi ning andis valdkonna arengule suure panuse, kuuludes mitmesse Kunda linnavolikogu koosseisu ja sotsiaalkomisjoni.

 

Viru-Nigula valla teenetemärk – Maire Sepp

On tunnustatud pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest Kunda Külaseltsis.

Pr. Maire Sepp on pikka aega viljakalt juhtinud Kunda Külaseltsi tegevust ja olnud  eestvedajaks paljudele projektidele. Kunda Külaselts on aktiivne, pakub meelepärast tegevust paljudele ja korraldab sündmusi ka laiemale publikule, kui ainult oma küla rahvale. Kaunilt on renoveeritud seltsimaja ning seda ümbritsev hoonetekompleks. Maire on suutnud külaelanikud liita ühtseks rõõmsalt koos tegutsevaks pereks ning nende tegevus on eeskujuks ja innustuseks ka teistele Viru-Nigula valla küladele.

 

Viru-Nigula valla teenetemärk – Villu Naaber

On tunnustatud pikaajalise ja tulemusliku töö eest Kunda rühma juhtimisel Kaitseliidus.

Villu Naaber on pea 30 aastat juhtinud Kaitseliidu Viru maleva Kunda rühma. Eriti algusaastail on rühm olnud otsustava tähtsusega Kunda linna turvalisuse tagamisel. Rühmas on leidnud meelepärast tegevust ja panustamisvõimalust paljud linna ja lähiümbruse mehed ja noormehed, kellest on saanud maleva tubli järelkasv. Rühm on pälvinud tunnustust Kaitseliidu üle-eestilistel võistlustel, kui ka malevasiseselt. Kundas on aktiivne ja väärikas rühm ning sellel tegus rühmapealik.

 

Viru-Nigula valla 2021 tunnustamised

Viru-Nigula valla teenetemärk –  Alfred Heinzel

On tunnustatud pikaajalise ja tulemusliku töö eest Viru-Nigula vallaga.

Alfred Heinzel on Heinzel Holding Grupi omanik, kuhu kuulub Kundas asuv puitmassi tehas AS Estonian Cell mis on olnud Viru-Nigula vallavalitsuse heaks koostööpartneriks panustades aastaid kohaliku piirkonna arengusse toetades kultuuri- ja sporti. 2019 aasta välisinvestoriks ja aasta ettevõtteks kuulutatud AS Estonian Cell on toonud Eesti majandusse üle 200 miljoni euro välisinvesteeringuid. Just sellised välisinvesteeringud aitavad tuua Eestisse uusi teadmisi ja luua piirkonda uusi töökohti.

Viru-Nigula valla teenetemärk – Jaak Lepik

On tunnustatud pikaajalise ja tulemusliku töö eest Viru-Nigula valla noortega Kaitseliidus.

Jaak Lepik on tegutsenud pikaajaliselt Kaitseliidus Viru-Nigula noortega; on aastakümneid au sees hoidnud Vabariigi aastapäeva ja Võidupüha traditsioone ja korraldanud rivistuste läbiviimist Viru- Nigula vallas.

 

Viru-Nigula valla 2020 tunnustamised

 

Viru-Nigula valla aukodanik – Raigo Roots
On tunnustatud Viru-Nigula vallale ja Eesti riigile osutatud väljapaistvate teenete eest.
Aukodaniku nimetusega kaasneb aukodaniku märk, rahaline preemia ja tunnistus ning eluaegne Viru-Nigula valla spordihoonete ja ujula tasuta külastusõigus koos kaaslasega.
Raigo Roots on Viru-Nigula vallas sündinud ja kasvanud. 19 aastaselt suundus mees aega teenima Tapa Pioneerpataljoni ning seejärel tööle Scoutspataljoni. 21 aastasena sõitis noormees missioonile. Vastutusrikas ülesanne Afganistanis algas 2011. aasta novembris kus tema töö oli seotud demineerimisega. 2012. aasta veebruari esimesel päeval, üheksa päeva enne puhkust sai Raigo raskelt vigastada kui patrullis olles isevalmistatud lõhkekeha plahvatuses jalad ja pool nägemist kaotas. Alates 2012. aastast on visa noormees tegelenud aktiivselt taastusraviga ning jõudis seeläbi jõutõstmise juurde. Eestis paravõistlusi ei korraldatud ning Raigo võistles tervete meestega samades tingimustes ja jõudis mitmelgi korral poodiumile. Ta on võistelnud mitmel jõutõstmise rahvusvahelisel võistlusel nagu näiteks vigastatud sõdurite võistlus Invictus Games kus saavutas hõbemedali ning Soomes paramängudel kuldmedali. Väga vähe jäi puudu Rio de Janeiro paraolümpiamängudele pääsust.
Raigo on eeskujuks paljudele kodanikele oma elurõõmu ja tahtejõu ning sihikindlusega.
Lisaks Kaitseväe ja Kaitseliidu autasudele andis Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves 2013. aastal Raigole Kotkaristi kuldrist mõõkadega riikliku autasu. Raigol on Kaprali auaste.

Viru-Nigula valla teenetemärk – Arja-Hannele Honkanen
On tunnustatud pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest Viru-Nigula vallaga.
Arja on Viru-Nigula ja Karvia vaheliste sõprussuhete hoidja ning arendaja juba nende algusaastatest, 1990ndatest. Arja on olnud nende suhete tsement, peaaegu üldse mitte märgatav, kuid üliolulise tähtsusega. Ta on õppinud ära eesti keele ja käib seda arendamas ja praktiseerimas. Arja ei anna pidulikke lubadusi, aga aitab kõik plaanid alati ellu viia. Ta ei räägi suuri sõnu sõprusest, aga on kogu koostöö talletanud nii kirjas kui fotodes. Arja ja tema abistav käsi on alati olemas olnud, nii Viru- Nigula, kui Karvia jaoks.

Viru-Nigula valla teenetemärk – Kaie Aja
On tunnustatud pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest rahvakultuuri valdkonnas.
Kunda linna kooride juhendaja. Ta on panustanud Kunda koorilaulu 41 aastat ja alates 1980. aastast on tema juhendamisel Kunda koorid esinenud kõigil laulupidudel.

Viru-Nigula valla elutöö preemia – Ene Ehrenpreis
Täname pikaajalise pühendunud tööalase ja ühiskondliku tegevuse eest.
Ene on tegelenud aastakümneid Viru-Nigula valla ajaloo uurimisega, olles pälvinud hiljuti selle eest ka presidendi Valgetähe V klassi teenetemärgi. Ta on olnud mitme raamatu koostaja-kaasautor. Tema koostatud Viru-Nigula kolhoosi ajaloo väljapanek võitis muuseumiauhindade üleriigilisel konkursil Muuseumiroti auhinna. Ene on algatanud ja aastaid vedanud külade ajaloo uurimist ja sidunud selle oskuslikult oma teise hobi orienteerumisega – nii said teoks külade orienteerumispäevad. Ta on projektijuhina aidanud käima lükata külaseltside tegevust, olles abiks algdokumentatsiooni ja projektide koostamisel. Ene on käivitanud Viru-Nigula Hariduse Seltsi tegevuse ja osaleb aktiivselt selle projektides. Orienteerumisentusiastina õpetab noori, käib võistlustel ja osaleb Naiskodukaitse tegevuses.

Viru-Nigula valla aasta tegija – Vasta Kool
Tunnustus kooli kollektiivile pikaajalise tegevuse eest mõisa kultuuripärandi hoidmisel, edendamisel ning tänapäevase õppekeskkonnaga lõimimisel.
Vasta Kooli pikaajalist tegevust mõisakultuuripärandi hoidmisel, edendamisel ja tänapäevase õppekeskkonnaga lõimimisel pärjati tiitliga " Parim mõis koolis". Kool arendab aktiivselt ettevõtlikkust, osaledes Ettevõtliku Kooli programmis. Koolile omistati oktoobris 2019 ettevõtliku kooli baastase. Vasta Kooli on väga aktiivne ja demonstreerib seda oskuslikult ka teistele. Kool on omanäoliste ettevõtmistega kogunud laiemat kõlapinda üle Eesti. Näiteks edendati ühise tantsuaktsiooni abil sallivust ja sõbralikkust ning jõuti sellega mitmetesse üleriigilistesse meediakanalitesse.