Tänavakaubandus avalikult kasutataval maa-alal ja avalikul üritusel

Tänavakaubandus avalikult kasutataval maa-alal on kauba või teenuse müük müügipiletile märgitud asukohas. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult kokkuleppel müügipileti väljastajaga.

Tänavakaubandus avalikul üritusel on kauba või teenuse müük laadal ning meelelahutuslikul, kultuuri-, sporditeemalisel ja muul avalikkusele suunatud üritusel. Avalikul üritusel müüb kaupleja kaupa või teenust kaubanduse korraldajale väljastatud müügipileti alusel. 

 

Õigusaktid:
Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
Müügipileti hinna kehtestamine
Viru-Nigula Vallavalitsuse 06.05.2021 korralduse nr 99 „Müügipileti hinna kehtestamine" muutmine

 

Kaupleja või kaubanduse korraldaja esitab enne planeeritavat kauplemisaega taotluse müügipileti väljastamiseks.

 

Taotlus müügipileti väljastamiseks tänaval ja avalikul üritusel kauplemiseks