Sotsiaaltoetused

Viru-Nigula vallas makstavad sotsiaaltoetused jaotuvad kahte gruppi – sissetulekust mittesõltuvad toetused ja sissetulekust sõltuvad toetused. 
 
Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) ühekordne sotsiaaltoetus toimetuleku tagamiseks;
 2) toimetulekutoetus;
 3) vältimatu sotsiaalabi;
 4) lastelaagritoetus;
 5) kooli- ja lasteaiatoidu toetus;
 6) energiatoetus.
 
Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused vallaeelarve vahenditest on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) eaka sünnipäevatoetus;
 4) ranitsatoetus;
 5) Tšernobõli katastroofi likvideerimisel osalenu toetus.