Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

E-post

Vastuvõtt vallamajas

Annika Kapp

Sotsiaalvaldkonna juht

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine

5304 4901

annika.kapp@viru-nigula.ee

E 10:00-12:00

Helgi Luik

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitse juhtumimenetlus, perekondade nõustamine, lastega seotud perevägivalla juhtumid, laste õiguste kaitse

325 5997,
5347 7087

helgi.luik@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Liivi Vares

Lastekaitse- ja eestkostespetsialist

Asenduskoduteenusel viibivate laste ja täiskasvanute eestkoste küsimused, lasterikaste perede nõustamine, erivajadusega laste teenused.

335 1495;
5305 3063

liivi.vares@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Karin Valving

Sotsiaaltööspetsialist Eakate- ja erivajadustega inimeste hoolekande küsimused 5788 0795 karin.valving@viru-nigula.ee E 9.00-12.00
N 9.00-12.00
Karin Valvingu vastuvõtud Aseris ja Viru-Nigulas toimuvad vastavalt vajadusele ja kokkuleppe alusel kliendiga. Vajadusel ja eelneva kokkuleppe alusel kohtumised kliendiga tema elukohas.

Kaja Sander

Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltranspordi korraldamine, sotsiaaleluruumide järelevalve teostamine, töötutele suunatud tegevused, sotsiaaltoetuste menetlemine

5342 3845

kaja.sander@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

Mall Talts

Sotsiaaltoetuste spetsialist

Sotsiaaltoetuste menetlemine, toetuste- ja teenuste registrite pidamine

325 5990; 53055408

mall.talts@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

 

 Vastuvõtuajad vastuvõtupunktides
Aseris
 
Aseri Vabaajakeskuses
Sotsiaaltööspetsialist Liivi Vares
Reedel 9:00 – 12:00

Aseri koolimajas
Lastekaitsespetsialist Helgi Luik
Teisipäeviti 9:00 – 11:00 (juuni-august vastuvõtt Aseri Vabaajakeskuses)
 
Viru-Nigulas
 
Endises Viru-Nigula vallamajas
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
Reedel 9:00-12:00
Telefon vastuvõtupunktis 322 9639 (vastuvõtuaegadel)

 

 Muudel aegadel kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel!
Kolmapäeviti kodanike vastuvõttu ei toimu!