Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

E-post

Vastuvõtt vallamajas

Kairit Kaaleste

Sotsiaalosakonna juht

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine 

5304 4901

kairit.kaaleste@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

 

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitse juhtumimenetlus, perekondade nõustamine, lastega seotud perevägivalla juhtumid, laste õiguste kaitse

 

 

 

Liivi Vares

Lastekaitse- ja eestkostespetsialist

Asenduskoduteenusel viibivate laste ja täiskasvanute eestkoste küsimused, lasterikaste perede nõustamine, erivajadusega laste teenused.

5305 3063

liivi.vares@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Sirle Nukk

Sotsiaaltööspetsialist

Eakate- ja erivajadustega inimeste hoolekande küsimused

5788 0795 sirle.nukk@viru-nigula.ee E 9:00-12:00
N 9:00-12:00
 

Kaja Sander

Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltranspordi korraldamine, sotsiaaleluruumide järelevalve teostamine, töötutele suunatud tegevused, sotsiaaltoetuste menetlemine

5342 3845

kaja.sander@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Mall Lillioja

Sotsiaaltoetuste spetsialist

Sotsiaaltoetuste menetlemine, toetuste- ja teenuste registrite pidamine

5305 5408

mall.lillioja@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

 

 Vastuvõtuajad vastuvõtupunktides
Aseris
Aseri Vabaajakeskuses
Lastekaitse- ja eestkostespetsialist Liivi Vares
Neljapäeval 9:00 – 12:00

Viru-Nigulas
Endises Viru-Nigula vallamajas
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
Neljapäeval 9:00-12:00
Telefon vastuvõtupunktis 322 9639 (vastuvõtuaegadel)

 

 Muudel aegadel kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel!
Kolmapäeviti kodanike vastuvõttu ei toimu!