Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

E-post

Vastuvõtt vallamajas

Annika Kapp

Sotsiaalvaldkonna juht

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine

5304 4901

annika.kapp@viru-nigula.ee

E 10:00-12:00

Helgi Luik

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitse juhtumimenetlus, perekondade nõustamine, lastega seotud perevägivalla juhtumid, laste õiguste kaitse

5347 7087

helgi.luik@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Liivi Vares

Lastekaitse- ja eestkostespetsialist

Asenduskoduteenusel viibivate laste ja täiskasvanute eestkoste küsimused, lasterikaste perede nõustamine, erivajadusega laste teenused.

5305 3063

liivi.vares@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

 

Sotsiaaltööspetsialist

Eakate- ja erivajadustega inimeste hoolekande küsimused

(ajutiselt tegeleb- Liivi Vares, 5305 3063)

     
 

Kaja Sander

Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltranspordi korraldamine, sotsiaaleluruumide järelevalve teostamine, töötutele suunatud tegevused, sotsiaaltoetuste menetlemine

5342 3845

kaja.sander@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

Mall Talts

Sotsiaaltoetuste spetsialist

Sotsiaaltoetuste menetlemine, toetuste- ja teenuste registrite pidamine

53055408

mall.talts@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

 

 Vastuvõtuajad vastuvõtupunktides
Aseris
Aseri Vabaajakeskuses
Sotsiaaltööspetsialist Liivi Vares
Reedel 9:00 – 12:00

Aseri koolimajas
Lastekaitsespetsialist Helgi Luik
Teisipäeviti 9:00 – 11:00 (juuni-august vastuvõtt Aseri Vabaajakeskuses)
 
Viru-Nigulas
Endises Viru-Nigula vallamajas
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
Reedel 9:00-12:00
Telefon vastuvõtupunktis 322 9639 (vastuvõtuaegadel)

 

 Muudel aegadel kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel!
Kolmapäeviti kodanike vastuvõttu ei toimu!