Noortevolikogu

 

Viru-Nigula valla Noortevolikogu logo ideekonkurss

 

1. Konkursi eesmärk on luua Viru-Nigula valla Noortevolikogule logo.

 

2. Konkursi tingimused

2.1. Konkursi korraldajaks on Viru-Nigula valla Noortevolikogu (kontakt noortevolikogu@viru-nigula.ee).

2.2. Konkurss toimub eesti keeles.

2.3. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

2.4. Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

2.5. Noortevolikogu logoks valitud töö võetakse kasutusse noortevolikogu sümboolikana koos kõigi autoriõigustega.

 

3. Ideekavandite esitamine

3.1. Ideekavandite esitamise periood on 3.-31. märts 2020.

3.2. Ideekavandid tuleb saata aadressil noortevolikogu@viru-nigula.ee või paberkandjal viia kooli huvijuhi või noortekeskuse noorsootöötaja kätte.

Kavandile tuleb lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

 

4. Tingimused logo ideekavandile

4.1. Logo võib olla seotud Viru-Nigula valla sümboolikaga.

4.2. Logo on kasutatav ka oluliselt vähendatud ja suurendatud kujul.

4.3. Logo on kasutatav trükistel ja veebis.

4.4. Logo on esitatud värvilisena.

 

5. Ideekavandite valik

5.1. Valiku teeb Viru-Nigula valla Noortevolikogu koos konkursikomisjoniga, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, noortevolikogu ja noortekeskuse esindajad.

5.2. Ideekonkursi parimad tööd avalikustatakse ning suunatakse avalikule hääletusele.

 

6. Konkursi auhind

6.1. Konkursi auhinnaks on Aqva Hotel & Spa kinkekaart ja valla sümboolikaga meened.

6.2. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.

 

7. Konkursi tulemuste elluviimine

7.1. Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi esitamisega, et Viru-Nigula valla Noortevolikogu võib taotleda ideekavandi või teatud ideekavandi osa kaubamärgina registreerimist.

7.2. Viru-Nigula valla Noortevolikogul on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.