Muud sotsiaalteenused

Turvakoduteenus
Turvakoduteenust korraldatakse Viru-Nigula vallas viibivale kuni 18- aastasele lapsele
1) kellel ei ole võimalik hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus viibida;
2) keda on väärkoheldud;
3) kelle elukoht või vanemad on väljaselgitamisel;
4) kes on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused;
5) kes vajab abi muul põhjusel.
 
Täisealisele isikule korraldatakse turvakodu teenust, kui:
1) ta on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või muu vägivalla ohvriks;
2) tal ei ole võimalik turvaliselt kodus olla.
 
 Eluruumi tagamise teenus
Eluruumi tagamise teenust pakutakse:
1) isikule, kelle eluruum on hävinud (tulekahju, loodusõnnetus) või muutunud elamiskõlbmatuks; 
2) isikule, kes on asenduskodust tagasipöördunud ja kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse suunamist oli Viru-Nigula vallas;
3) isikule, kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja kelle elukoht vahetult enne enne kinnipidamiskohta paigutamist oli Viru-Nigula vallas; 
4) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist.
 
Teenuse saajaga sõlmitakse üürileping kehtivusega kuni 1 aasta. Teenuse saaja põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel võib üürilepingut pikendada. Eluruumi üüri ja kasutamise kulud tasub eluruumi üürnik. Vähekindlustatud eluruumi üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.
 
Võlanõustamisteenus
Teenusega abistatakse finantsmajanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ja peresid, kellel on seetõttu või tekkimas sotsiaalsed probleemid.
 
Teenus hõlmab erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral, sh. isikunõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade ennetamisega seonduvaid toiminguid.
 
Kliendile on teenus tasuta. 
 
Lapsehoiuteenus
Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Raske- ja sügava puudega lapse puhul tagatakse teenus kuni  selle kalendriaasta lõpuni,  millal teenuse saaja sai 18-aastaseks. 
 
Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.
 
Ostetud toiduabi jagamine
2022. aastal jagatakse toiduabi neli korda (jaanuar, aprill, august ja oktoober). Toiduabi paki saamist ja nimekirjade koostamist koordineerib sotsiaalministeerium. Toiduabi on õigus saada kindlaks määratud kuudel toimetulekutoetusi taotlenud inimestel: 
  • toimetulekutoetuse taotlejatel, ka neil kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude mahaarvamist ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri;
  • varjupaigateenust kastavatel inimestel;
  • perekonna sissetulekust sõltuva või konkreetse teenuse kulu komplekteerimiseks määratud KOV-i eelarve vahenditest makstud toetuse saajatel. 

Ostetud toiduabi on võimalikult tervislik ja kaua säiliv ning selle eesmärk on vähendada enim puudust kannatavate inimeste toidupuudust. Toiduabi pakk kaalub ca 8 kg ning näiteks 2022. aprillis sisaldas tatart, kaerahelbeid, herneid, päevalilleõli, veiselihakonservi, kanalihakonservi, sprotte, tuunikala, kikerhernekonservi, kohvi, värskekapsaborši lihaga, mett, india pähkleid, päevalilleseemneid, kakaopulbrit, virsikukonservi, küpsiseid ja rosinaid.

 
Järgmine jagamine toimub 01. septembrist Sotsiaalhoolekande Keskuses (aadressil Mäe tn 11, Kunda linn) igal tööpäeval 10.00-12.00. 
 
Annetatud toiduabi jagamine 
Lisaks ostetud toiduabile, mida jagatakse 4 korda aastas, jagatakse alates 2019. aastast  puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi. Selle tegevusega aidatakse kaasa kvaliteetse üle jäänud toidu päästmisele ja looduse säilimisele. Annetatud toiduabi sihtrühma on laiendatud alates 2022. aastast ning KOV sotsiaaltöötajale anti toiduabi saamise otsustamiseks senisest suuremad õigused, seega on annetatud toiduabi õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle. Annetatud toiduabi jagatakse vähemalt kaks korda kuus. Ühe jagatava paki kaal on vähemalt 3 kg ja koosneb kolme tootegrupi toiduainetest (tavaliselt juurviljad, teravvilja saadused, piimatooted ja liha- või kalatooted, maiustused).