Majanduslike huvide deklaratsioonid

Majanduslike huvide deklaratsioonid avaldatakse valla veebilehel juhindudes Korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikest 3 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 26.veebruari 2004.a määrusest nr. 3 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine".

Huvide deklaratsioonide esitamine ja avalikustamine toimub vastavaltKorruptsioonivastase seaduse ja Viru-Nigula Vallavolikogu 26.04.2018 määrus nr 20 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" alusel.

Huvide deklaratsioonid

Alates 2014.aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.
Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).