Kunda Päevakeskus

Kunda eakate päevakeskus asub Mäe tn 11, Kunda linn
Tel. +372 322 1353.
Päevakeskuse teenuste koordinaator Kaja Seene
Nõustamine koduteenuste küsimustes
Kunda Päevakeskuse tegevust toetab MTÜ Elulõng. 
Sotsiaalhoolekandevaldkonnaga seotud projektid MTÜ Kunda Elulõng
 
Hinnakiri (alates 01.01.2019):
  1. Supp koos koju viimisega koduteenuse saajale (1 liiter) - 1,50 eurot
  2. Duši kasutamine (1 kord) - 1,50 eurot
  3. Pesu pesemine (1 masinatäis) - 3,00 eurot
  4. Saali rent tähtpäevade tähistamiseks (koos köögi kasutamisega) - 12,00 eurot/tund

Pensioniealistele ja puudega isikutele rakendatakse hinda 10,00 eurot/tund

  1. Saali rent üritusteks (ilma köögi kasutamiseta) - 10,00 eurot/tund

Pensioniealistele ja puudega isikutele rakendatakse hinda 8,00 eurot/tund