Kunda Päevakeskus

Kunda eakate päevakeskus asub Mäe tn 11, Kunda linn
Tel. +372 322 1353.
Päevakeskuse teenuste koordinaator Kaja Seene
Nõustamine koduteenuste küsimustes
Kunda Päevakeskuse tegevust toetab MTÜ Elulõng, kelle abil viiakse ellu sotsiaalhoolekandevaldkonnaga seotud projekte.
 
Teenuste hinnad:
  • Supp koos koju viimisega koduteenuse saajale (1 liiter) – 3.- eurot
  • Duši kasutamine (1 kord) – 2.- eurot
  • Pesu pesemine (1 masinatäis) – 3.00 eurot
  • Pesu kuivatus kuivatiga (1 masinatäis) – 1.50  eurot
  • Saali rent tähtpäevade tähistamiseks (koos köögi kasutamisega) - 12,00 eurot/tund
  • Pensioniealistele ja puudega isikutele rakendatakse hinda 10,00 eurot/tund
  • Saali rent üritusteks (ilma köögi kasutamiseta) - 10,00 eurot/tund
  • Pensioniealistele ja puudega isikutele rakendatakse hinda 8,00 eurot/tund