Kunda päevakeskus

Kunda eakate päevakeskus asub Mäe tn 11, Kunda linn
Tel. +372 322 1353.
Päevakeskuse teenuste koordinaator Kaja Seene
Nõustamine koduteenuste küsimustes
Kunda päevakeskuse tegevust toetab MÜ Kunda Elulõng, kelle abil viiakse ellu sotsiaalvaldkonnaga seotud projekte.