VIRU-NIGULA KULTUURIKESKUS

Reg.nr 75020581
Lasteaia 4, Kunda 44106
Viru-Nigula vald
Direktor: Kristi Onkel
 
 
 Hinnakirjad

Viru-Nigula Kultuurikeskuse ja Viru-Nigula Avatud Noortekeskus hinnakirjad


Kunda Linna Klubi
Aadress: Lasteaia 4, 44106 Kunda
Tel. 322 1556
Kunstiline juht: Helen Jagant
 
 
Aseri Rahvamaja

Aadress: Keskpõik 1 43401 Aseri
Telefon: 335 1620
Kodulehekülg: www.aseri.ee/rahvamaja
E-post: rahvamaja@aseri.ee
Avatud: E-R 10.00-16.00
Kunstiline juht: Alevtina Jermakova

 
Viru-Nigula Rahvamaja

Kunda tee 8
44001 Viru-Nigula

Telefon 329 4544, 527 8979
e-mail: vnrahvamaja@hot.ee

Rahvamaja kunstiline juht: Ervin Lember

Viru-Nigula Rahvamaja on  kultuuriasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri traditsioonide edasiarendamine, võimaluste loomine inimeste vabaks eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks ning kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine.

Rahvamaja  põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine, rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ning puhke-ja meelelahutusürituste korraldamine.