Keskkonnavaldkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi Amet Telefon E-post
Heiko Källo Keskkonnaspetsialist 5374 1160 heiko.kallo@viru-nigula.ee