JÄÄTMEKÄITLUS

Kuni ühise korraldatud jäätmeveo kehtima hakkamiseni kehtivad valla erinevates piirkondades vanad eeskirjad ja korrad.

Kunda piirkonnas toimub korraldatud jäätmevedu. Jäätmekäitluse kontsessioonileping firmaga Eesti Keskkonnateenused AS kehtib kuni 31.12.2018. Seni kehtivad tänased hinnad ja kokkulepitud veosagedused.

Ajutise või perioodilise vabastuse, samuti ühise jäätmemahuti kasutamise taotluste blanketid on leitavad aadressil www.kunda.ee