Ametnikud

Nimi

Amet

Telefon

E-post

Vastuvõtt vallamajas

Merike Trumm

Haridusjuht

5303 3620

merike.trumm@viru-nigula.ee

E 10.00-12.00
T 10.00-12.00
Viru-Nigula vallavalitsus Kunda, Kasemäe 19

 

Teade!

Eriolukorra valitsuskomisjon kiitis heaks kriisist väljumise strateegia kava. COVID-19 teadusnõukoja hinnangul on nakatunute arv vähenenud ja kehtestatud piirangud võib hakata ettevaatlikult leevendama. Sellega seoses tekib lastevanematel aina suurem vajadus oma lapsi lasteaedadesse viia. 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pöörab kogu avalikkuse tähelepanu vajalike meetmete rakendamisele hoidmaks lasteaiatöötajate tervist.

Alates 18. maist on Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke avatud kõik rühmad, aga eriolukorrast  tingitud vähema laste arvuga. Lapsi võetakse vastu vajaduspõhiselt avalduse alusel.

Vajaduspõhise vastuvõtu tingimused:

  1. Lapsevanem on eesliinitöötaja (meditsiinitöötaja, hooldekodutöötaja, politseiametnik, päästeametnik, toidupoe müüja).
  2. Kaugtöö võimaluse puudumisel töötav üksinda last kasvatav lapsevanem.
  3. Kaugtöö võimaluse puudumisel töötavad mõlemad  lapsevanemad.

 

  • Lastevanematel palume mõistvat suhtumist.  Lasteaeda võib tuua ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia. 
  • Laste üleandmine õpetajale toimub õues. 
  • Lasteaiatöötajad kannavad maski eelkõige vanematega kokkupuutes. Ka lastevanematel endil on väga soovitav lasteaeda tulles seda teha.  

Soovitame kõikidel lastevanematel, kui vähegi võimalik, enne sügist lapsi mitte lasteaeda tuua.

Hoiame üheskoos oma laste  ja lasteaiatöötajate tervist!