2018 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima

Lääne-Virumaal avatakse hajaasustuse programmi 2018 aasta voor 9. aprillil.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Rakvere, Tapa, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Taotleja alaline elukoht rahvastikuregistri andmete alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistri kanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2018.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

  • Veesüsteemid
  • Kanalisatsioonisüsteemid
  • Juurdepääsuteed
  • Autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Toetuse summa, mis on 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2013-2017 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede või autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukohajärgses kohalikus omavalitsuses.

Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 11. juuni 2018 a.

 

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmi kontaktisik: Marit Laast marit.laast@viru-nigula.ee tel 32 29 631